Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 45/2022/NĐ-CP 06/07/2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
2 Số: 478/KH-UBND 27/06/2022 kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ
3 Số 1168/KH-UBND 30/12/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đam an toàn thông tin mạng
4 số 24/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư công, các công trình trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên năm 2022
5 số 23/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn tình hình thu - chi ngân sách 11 tháng năm 2021
6 Số 22/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
7 Số: 21/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết Ban hành quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, chính trang đô thị văn minh thị trấn Cẩm Xuyên năm 2022
8 Số: 20/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết về phát triên kinh tế xã hôi, quốc phòng an ninh năm 2022
9 1113/UBND 12/12/2021 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo QĐ 51/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
10 số: 3247/TB-UBND 10/10/2021 Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
11 Số: 836 /KH-UBND 10/10/2021 KẾ HOẠCH Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021
12 Số: 763 /KH - UBND 15/09/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng (Kèm theo quyết định số 450/QĐ – TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính Phủ)
13 Nghị định 78/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Quy định về mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai từ 15/9/2021
14 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021 30/08/2021 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021
15 Số: 3059/QĐ-UBND 29/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16 Số: 09/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Thông tư về đất đai bị sửa đổi từ ngày 01/9/2021
17 Luật đất đai năm 2013 - Luật số: 45/20 28/11/2013 Sử dụng đất không đúng mục đích sẽ bị thu hồi
18 Số: 37 -BC/ĐU 29/08/2021 BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.
19 Số 689/UBND 12/08/2021 V/v tăng cường quản lý, giám sát người hoàn thành cách ly y tế tập trung.
20 Số: 667/UBND 09/08/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.
21 số: 670/UBND 08/08/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19.
22 Số: 117/2020/NĐ-CP 28/07/2021 14 vi phạm liên quan phòng chống COVID-19 và mức phạt
23 Số: 59/2021/TT-BCA 14/05/2021 Từ 01/7/2021: Thu hồi CMND khi đổi sang CCCD trong mọi trường hợp
24 Số: 874/QĐ-BTTTT 16/06/2021 Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
25 Số: 58/2021/TT-BQP 06/06/2021 Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất quốc phòng hằng năm
26 Số: 40/2021/TT-BTC 31/05/2021 Từ 01/8/2021, Shopee, Tiki…phải nộp thuế thay người bán hàng
27 Số: 62/2021/NĐ-CP 28/06/2021 Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú 2020
28 Số: 20/2021/NĐ-CP 14/03/2021 Từ 1/7/2021, chính sách đối với trẻ mồ côi được quy định như thế nào?
29 Luật số: 68/2020/QH14 12/11/2020 Luật Cư trú sẽ có hiệu lực từ 1/7/2021 có những điểm gì đáng lưu ý?
30 Số: 586 /UBND 12/07/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới.
31 Số 519/STP-VP 23/06/2021 Về việc tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích
32 số: 245/QĐ-STP 21/06/2021 Quyết định về việc công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
33 số: 376/UBND 11/05/2021 Tăng cường rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ các vùng có dịch trở về trong phòng, chống dịch Covi19
34 Số: 356/UBND 05/05/2021 Thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
35 số: 340/UBND 27/04/2021 Tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
36 Tuyên truyền Bầu cử 28/04/2021 Hỏi đáp về Bầu cử
37 Số: 76/2019/NĐ-CP 17/10/2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
38 Bộ luật số: 45/2019/QH14 19/11/2019 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
39 Số: 100/2019/NĐ-CP 29/12/2019 Một số điểm mới của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
40 Luật số: 52/2019/QH14 24/11/2019 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
41 Luật số: 47/2019/QH14 21/11/2019 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
42 số 2265/UBND-VHTT 10/08/2020 Về việc tuyên truyền, phổ biến mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
43 số 534/UBND 13/08/2020 Về việc chấn chỉnh việc treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc
44 số 533/UBND 13/08/2020 Về việc thực hiện một số giải pháp phòng, chống bệnh Covid 19 trong tình hình mới
45 Số 45/2020/NĐ-CP 07/04/2020 Nghị định về việc thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
46 Số 1895/UBND-VHTT 05/07/2020 Tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em (Ban hành kèm theo Công văn số 1895 /UBND-VHTT ngày 06/7/2020)
47 số: 1647/QĐ-UBND 02/06/2019 Quyết định về việc công bố danh mục và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
48 Số: 15/2020/QĐ-TTg 23/04/2020 Quyết định số 15 - QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
49 Số 42/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị quyết 42 - NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
50 Số: 1349/TB-UBND 17/05/2020 Tuyển dụng giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại5,688
  • Tổng lượt truy cập131,596
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây