BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.

BÁO CÁO
  Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.

Số kí hiệu Số: 37 -BC/ĐU
Ngày ban hành 29/08/2021
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thị trấn Cẩm Xuyên
Người ký ĐẶNG ĐÌNH CHÚC

Nội dung

 HUYỆN ỦY CẨM XUYÊN
ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
*
Số: 37 -BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 


Cẩm Xuyên, ngày  30 tháng 8 năm 2021

                                                              BÁO CÁO
  Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.
                                                                   -----

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG ỦY
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ trọng tậm Chương trình toàn khóa và Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ năm 2021. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn lần thứ VIII.
- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021), 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên, Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9, 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy định về kiểm soát quyền lực, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị,
- Chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh Chương trình xây dựng đô thị văn minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trên địa bàn.  
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Công tác chính trị, tư tưởng
Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06, 07, 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXII. Tham gia hội thi báo cáo viên cấp huyện lọt vào chung kết.
Tăng cường chỉ đạo đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực.
Tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên
Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ thị nhiệm kỳ 2021-2025.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cán bộ, chính sách đối với người có công với cách mạng.
Kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào đảng. Hoàn thành hồ sơ xét tặng Huy hiệu đảng đợt 7/11/2021 cho 24 đảng viên trong đó đề nghị tặng trước 07 đảng viên. Giới thiệu 06 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên. Tiến hành rà soát hồ sơ đảng viên để bổ sung cập nhật phần mềm dữ liệu cơ sở đảng viên, làm tốt công tác chuyển đi, chuyển đến và quản lý hồ sơ đảng viên đúng quy định.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
UBKT Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 02 chi bộ gồm Chi bộ 3 và chi bộ 9. Giám sát chuyên đề việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong việc quản lý thu, chi kinh phí ngân sách.
4. Công tác hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
- Chỉ đạo nắm bắt, kiểm tra; Tuyên truyền không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid - 19. Phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng trong phòng chống dịch tại cơ sở”.
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực, chủ động nắm chắc tình hình nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào xây dựng đô thị văn minh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Các tổ chức đoàn thể tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn, đã vận động quyên góp, ủng hộ nấu cơm cho các khu cách ly và các chốt trực cụ thể: Hội CCB 94 suất cơm, Hội Nông dân 467 suất cơm, Hội Phụ nữ  938 suất cơm, Đoàn thanh niên tổ chức thành lập đội mua hàng thiết yêu phục vụ cho nhân dân trong đợt thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện giản cách xã hội.
Trong thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch Ban vận động thị trấn đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, các cá nhân đã ủng hộ được số tiền 89.500.000 đồng và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Trong tháng 8 MTTQ phối hợp với Hội nông dân và Hội Phụ nữ đã tiến hành bàn giao 02 nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đinh chính sách: Hộ Hoàng Bá Vĩnh tại TDP 6 và hộ Đặng Thị Dung tổ dân phố 3.
III. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH
1. Kinh tế
 Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa hè thu, năng suất ước đạt 52,6 ha,  sản lượng 3.108 tấn.
Chăn nuôi: Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức tiêm vắc xin đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm đạt 72%.


* Xây dựng đô thị văn minh:
- Khởi công duy tu, sữa chữa nhà ăn bán trú, dãy nhà 2 tầng 8 phòng và dãy nhà 2 tầng 10 phòng học tại trường Tiểu học 2; Tổ chức bàn giao công trình nhà Tiếp dân, một cửa; Công bố kết quả trúng thầu và khởi công xây dựng công trình nhà Đa chức năng trường THCS; Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sân bóng đá Mini trường THCS;
- Tổ chức thi công vỉa hè đường Nguyễn Đình Liễn: 781m; Làm được: 2.597m đường BTXM: Gồm các tổ dân phố 2A, 4, 5, 6A, 14 và tổ dân phố 16(1)
- Xây dựng: 2.802 m rãnh thoát nước: Gồm các tổ dân phố 1, 2A, 4A, 6A, 6 và tổ dân phố 9(2).
Công nghiệp: Các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp giảm xuống so với tháng trước do dịch bệnh và thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên các cơ sở sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp cắt giảm lao động.
Hoạt động thương mại, dịch vụ: hàng hóa dịch vụ bán lẻ, các mặt hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tiêu thụ chậm hơn. Giá cả hàng hóa, thị trường các mặt hàng thiết yếu ổn định; giá cả sắt thép xây dựng các loại tăng mạnh.
Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 30/8/2021: Đạt 14.757.953.000đ/56.739.640.000đ đạt 26% so với dự toán; Trong đó: Thu tiền cấp quyền: 5.708.897.000 đồng; thu thị hưởng: 9.049.056.000 đồng
Tài nguyên & Môi trường: Xây dựng 24 hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất lần đầu, cấp đổi và đính chính Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình.
2. Văn hóa - xã hội
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; Tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, chỉ đạo; kiểm soát chặt chẽ người đi về từ các tỉnh đang thực hiện theo Chỉ thị 16. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định phòng, chống dịch, đặc biệt ở nơi công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 Giám sát chi trả tiền trợ cấp người có công tháng 8/2021 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng/662 đối tượng. Thường xuyên đối chiếu tăng giảm đối tượng người có công và đối tượng BTXH tháng 8/2021.
3. Công tác phòng chống dịch.
Trong tháng 8: Tiếp nhận công dân đến khai báo y tế có 8.989 lượt, truy vết đối chiếu vùng dịch cách ly tại nhà và cách ly tập trung phù hợp. Kích hoạt 3 khu cách ly tập trung tại địa phương, bố trí 1 đồng chí trực khu cách ly tập theo sự điều động tại khu CLTT của huyện ( MNTTCX2), 2 đồng chí trực 2 khu CLTT của thị ( UBND Cẩm Huy cũ và trường MNTTCX1). Hoàn thiện hồ sơ cách ly tập trung quy mô nhỏ tại nhà theo quy định.
____________________________________________________________

1. Làm đường bê tổng Tổ 2A: 450m, Tổ 4: 584m, Tổ 5: 478m, Tổ 6A: 406m, Tổ 14: 30m, Tổ 16: 114m
2. Xây rảnh thoát nước Tổ TDP 6=363m; TDP 6a=816m; TDP 4a=787m; TDP 2a=330m; TDP 1=446m; TDP 9=60m
Trong tháng đã xuất hiện ca F0 trong cộng đồng ngày 13/8/2021 (TTN), phối hợp ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện cùng với BCD phòng chống dịch TTCX đã khoanh vùng kịp thời đề nghị phong tỏa thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, thành lập các chốt kiểm soát, truy vết F1 lấy mẫu xét nghiệm và cho cách ly tập trung, tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại các hộ gia đình F0, F1 đồng thời truy vết F2 cho cách ly tại nhà kịp thời phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng huyện xét nghiệm PCR cho cộng đồng cho 7881 người.
 Hằng ngày theo dõi các trường hợp cách ly tiếp nhận các thông tin của những trường hợp ho sốt báo cáo tuyên trên và BCD đồng thời xét nghiệm và cách ly tại nhà. Tổng số cách ly tập trung tại 3 khu của thị đến thời điểm 28/8 có 85. người cách ly tập trung. Tổng số cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà 661 người.
4. Quốc phòng - an ninh
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống. Điều động lực lượng trưc chốt và tập trung công tác phòng chống dịch trên địa bàn
Chủ động nắm tình hình liên quan an ninh chính trị, an ninh xã hội. Tình hình an ninh các tuyến, địa bàn trọng điểm được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Bố trí cán bộ bảo vệ trực tiếp tại các điểm cách ly.
Về tình hình an ninh trật tự: Vi phạm hình sự: 02 vụ cụ thể
+ Ngày 02/8/2021 tại nhà Bà Nguyễn Thị Ngóech thường trú TDP 10 bị ông Bùi Quang Phú tại TDP 10 dùng búa đinh đánh nhiều lần vào đầu bà Ngóech. Hậu quả bà Ngóech bị thương nặng phải đi cấp cứu tại BV tỉnh. Ban công an hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Công an huyện xử lý.
+ Ngày 05/8/2021 Công an thị nhận được đơn trình báo của bà Bùi Thị Hồng Lĩnh TDP 12 về việc con dâu bà Lê Thị Hiền bị vợ chồng anh Bùi Quang Đức và chị Đặng Thị Thảo Ly TDP 12 đánh bị thương nhẹ công an thị đã lập hồ sơ xử lý theo quy định
+ Tiến hành tuần tra và xử lý 30 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch lập hồ sơ xử phạt 60 triệu đồng
VI. TỒN TẠI HẠN CHẾ
1. Công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ còn hạn chế, chế độ sinh hoạt chi bộ không đúng định kỳ, một số chi bộ không tổ chức sinh hoạt.
2. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế như: Lĩnh vực lấn chiếm đất đai chưa xử lý triệt để; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm.
V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9
1. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ trọng tậm Chương trình toàn khóa và Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ năm 2021.
2. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình, diễn biến mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quản lý chặt chẽ người trở về địa bàn từ các địa phương, nhất là vùng có dịch trong cả nước. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.
3. Tham dự lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại các trường học. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc Khánh 02/9 và các ngày lễ.
4. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch làm đường bê tông, hoàn thành xây dựng khu dân cư mẫu tổ dân phố 6 và tổ dân phố 8 trong tháng 9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ các công trình, tập trung thu ngân sách. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
5. Triển khai kế hoạch sản xuất cây vụ đông. Chủ động phòng, chống thiên tai, các loại dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò,... Đẩy mạnh Chương trình xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm.
6. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, công tác quản lý nhà nước về đất đai.
8. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng trong phòng chống dịch tại cơ sở.
9. Chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo./.
Nơi nhận:
- Thường trực huyện ủy,
- BTV Đảng ủy,
- Các ban, ngành, đoàn thể thị, 
- Các đồng chí ủy viên BCH,               
- Lưu VT. 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)


Đặng Đình Chúc

 File đính kèm

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại15,157
  • Tổng lượt truy cập154,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây