KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng (Kèm theo quyết định số 450/QĐ – TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính Phủ)

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
(Kèm theo quyết định số 450/QĐ – TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính Phủ)

Số kí hiệu Số: 763 /KH - UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thị trấn Cẩm Xuyên
Người ký Nguyễn Anh Đức

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊM

Số: 763 /KH - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    Cẩm Xuyên, ngày 16 tháng 9 năm 2021

                                                                                          KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
(Kèm theo quyết định số 450/QĐ – TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính Phủ)

Thực hiện công văn số 2824/UBND – TT ngày 07/9/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. UBND thị trấn Cẩm Xuyên xây dựng kế hoạch với các nội dung sau.
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền phổ biến giá dục pháp luật về phòng chống tham nhũng  giai đoạn 2019 – 2021(Ban hành kèm theo quyết định số 861/QĐ – TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ)
b) Nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức , viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiện vụ, công vụ, góp phần phòng chống tham nhũng.
Phat huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ , đảng viên trong thực hiện pháp  luật về phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác  thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Yêu cầu
a) Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, nhà nước về phòng, chống tham nhũng, các quan điểm, mục tiêu, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.
b) Nội dung, hình thức, đối tượng và thời gian thi phù hợp với các yêu cầu của đề án  và bảo đảm công tác  phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; Việc tổ chức thi được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ thị  đến các tổ dân phố, thông qua các bài dự thi hợp lệ được gửi về UBND thị, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của cán bộ, Công chức, viên chức và người dân trong toàn thị.
c) Gắn việc tổ chức cuộc thi với việc thực hiện trách nhiệm tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan thanh tra nhà nước.
3. Phạm vi, đối tượng
- Kế  hoạch được triển khai từ UBND đến tận các tổ dân phố trên địa bàn.
- Đối tượng tham dự là cán bộ, công chức, viên chức  và người dân  đóng trên địa bàn toàn thị
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
  1. Nội dung thi
- Kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa , phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.
-Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng chống tham nhũng qua các thời kỳ.
-Tiến hành thông báo rộng rải, công khai thể lệ cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức  và người dân trên địa bàn được biết để tham gia.
2. Thời gian
Bài dự thi của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn gửi về UBND thị trước ngày 28/9/2021 qua Ban Tư pháp  để tập hợp gửi về UBND huyện.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức  Cuộc thi được bố trí từ kinh phí thực hiện Đề án “ Tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” việc sử dụng kinh phí cho cuộc thi  thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” của UBND thị trấn Cẩm Xuyên.Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, số lượng và chất lượng của bài thi là kết quả xem xét , đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng  tại địa phương, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Phòng Thanh tra  huyện;
- TTĐU, HĐND thị;
- Chủ tịch, PCT, UBND thị;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
 - Lưu: VP - UBND.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P.CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Anh Đức

 

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại15,223
  • Tổng lượt truy cập154,659
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây