STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 45/2022/NĐ-CP 06/07/2022 NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
2 Số: 478/KH-UBND 27/06/2022 kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ
3 Số: 20/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết phát triên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thị khóa VIII
4 Số: 21/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết Ban hành quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, chỉnh trang đô thị văn minh thị trấn Cẩm Xuyên 2022 - kỳ họp thứ ba, hội đồng nhân dân khóa VIII
5 Số 22/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết về việc phên chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2022 - Kỳ họp thứ ba, hội đồng nhân dân khóa VIII
6 số 23/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết Về việc phê chuẩn tình hình thu - chi ngân sách 11 tháng năm 2021
7 số 24/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư công, của công trình trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên năm 2022
8 Số 1168/KH-UBND 30/12/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đam an toàn thông tin mạng
9 1113/UBND 12/12/2021 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo QĐ 51/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
10 Số: 836 /KH-UBND 10/10/2021 KẾ HOẠCH Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021
11 số: 3247/TB-UBND 10/10/2021 Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
12 Số: 763 /KH - UBND 15/09/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
(Kèm theo quyết định số 450/QĐ – TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính Phủ)
13 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021 30/08/2021 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021
14 Số: 37 -BC/ĐU 29/08/2021 BÁO CÁO
  Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.
15 Số: 3059/QĐ-UBND 29/08/2021 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại
Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16 Số 689/UBND 12/08/2021 V/v tăng cường quản lý, giám sát người hoàn thành cách ly y tế tập trung.
17 Số: 667/UBND 09/08/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.
18 số: 670/UBND 08/08/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19.
19 Nghị định 78/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, có hiệu lực 15/9/2021.
20 Số: 117/2020/NĐ-CP 28/07/2021 14 vi phạm liên quan phòng chống COVID-19 và mức phạt
21 Số: 586 /UBND 12/07/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới
22 Số 01/NQQ-HĐND 06/07/2021 Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
23 số 02/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
24 Số: 09/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT. Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung 09 Thông tư khác về đất đai với nhiều nội dung quan trọng.Cụ thể, Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung các Thông tư sau đây:- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về hồ sơ địa chính;- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về bản đồ địa chính;- Điều 5 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;- Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất;- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất;…;- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai);- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.Theo đó, Thông tư 09/2021 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung đáng chú ý được áp dụng từ ngày 01/9/2021, có thể kể đến như:- Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND, CCCD khi đi làm Sổ đỏ;- Thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp Sổ đỏ;- Thêm quy định mới về ghi thông tin vào Sổ đỏ đã cấp,…
25 Số: 62/2021/NĐ-CP 28/06/2021 Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú 2020
26 Số 519/STP-VP 23/06/2021 Về việc tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích
27 số: 245/QĐ-STP 21/06/2021 Quyết định về việc công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
28 Số: 874/QĐ-BTTTT 16/06/2021 Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
29 Số: 58/2021/TT-BQP 06/06/2021 Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất quốc phòng hằng năm
30 Số: 40/2021/TT-BTC 31/05/2021 Từ 01/8/2021, Shopee, Tiki…phải nộp thuế thay người bán hàng
31 Số: 59/2021/TT-BCA 14/05/2021 Từ 01/7/2021: Thu hồi CMND khi đổi sang CCCD trong mọi trường hợp
32 số: 376/UBND 11/05/2021 Tăng cường ra soát, lập danh sách các trường hợp đi từ các vùng dịch trở về trong phòng chống dịch Covid19
33 Số: 356/UBND 05/05/2021 Thực hiện nghiêm cấm biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
34 Tuyên truyền Bầu cử 28/04/2021 Các câu hỏi đáp về Bầu cử
35 số: 340/UBND 27/04/2021 Tăng cường các biên pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
36 Luật số: 73/2021/QH14 29/03/2021 Điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
37 Số: 20/2021/NĐ-CP 14/03/2021 Từ 1/7/2021, chính sách đối với trẻ mồ côi được quy định như thế nào?
38 Luật số: 68/2020/QH14 12/11/2020 Luật Cư trú sẽ có hiệu lực từ 1/7/2021 có những điểm gì đáng lưu ý?
39 Luật cư trú năm 2020 12/10/2020 Chiều ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ 01/7/2021). Dưới đây là tổng hợp các điểm mới, đáng chú ý của Luật này.
40 số 533/UBND 13/08/2020 Về việc thực hiện một số giải pháp phòng, chống bệnh Covid 19 trong tình hình mới
41 số 534/UBND 13/08/2020 Về việc chấn chỉnh việc treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc
42 số 2265/UBND-VHTT 10/08/2020 Về việc tuyên truyền, phổ biến mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
43 Số 1895/UBND-VHTT 05/07/2020 Tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em
(Ban hành kèm theo Công văn số 1895 /UBND-VHTT ngày 06/7/2020)
44 Số: 1349/TB-UBND 17/05/2020 Tuyển dụng giáo viên tiểu học và nhân viên hỗ trợ phục vụ đã hợp đồng theo
Quyết định số 3604/QĐ-UBND-NC1 của UBND tỉnh
45 Số: 15/2020/QĐ-TTg 23/04/2020 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
46 Số 42/NĐ-CP 08/04/2020 NGHỊ QUYẾTVỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
47 Số 45/2020/NĐ-CP 07/04/2020 VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
48 sô s905/UBND-KT&HT 05/04/2020 Về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
49 Số 16/CT-TTg 30/03/2020 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19
50 Số 837//UBND-HCC 28/03/2020 Về việc thông báo điều chỉnh một số biện pháp giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện,đề phòng chống dịch Covid 19
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại15,204
  • Tổng lượt truy cập154,640
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây