BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022.

Thứ tư - 01/06/2022 16:12 103 0
 ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
*
Số  56 -BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 


 Cẩm Xuyên, ngày  27 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 5,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022.
-----

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG ỦY
-   Tập trung thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2022 của Trung ương, của tỉnh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Ngày Quốc tế Lao động (01/5), kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022).
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 2 và năm 2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai, hạn hán, bão lũ; tập trung ruộng đất. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung làm tốt công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến văn hóa toàn tỉnh năm 2022. Tổ chức Hội nghị đối thoại người đứng đầu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn thị. Tăng cường chỉ đạo đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho 51 đồng chí trong đó có 11 đồng chí được tặng trước huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.
2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên
Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cán bộ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục cập nhật phần mềm dữ liệu cơ sở đảng viên, làm tốt công tác chuyển đi, chuyển đến và quản lý hồ sơ đảng viên đúng quy định. Gửi đi học 04 quần chúng tham gia lớp đối tượng Đảng khóa 4 năm 2022.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
Ban thường vụ Huyện ủy làm việc với BCH Đảng ủy nghe và cho ý kiến về một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Thường trực Đảng ủy làm việc với UBND thị về công tác văn hóa-xã hội chuẩn bị công tác Đại hội Thể dục thể thao và làm việc với Hội nông dân về nêu gương điển hình tiên tiến trong SXKD giỏi. Ban thường vụ Đảng ủy tiến hành họp nghe và cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, công tác HĐND-UBND-UBMT Tổ quốc trong thời gian qua.
 UBKT Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công chức tài nguyên môi trường.
 4.  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Phối hợp với các Tổ chức thành viên.Chỉ đạo Ban công tác MT các tổ dân phố trên địa bàn toàn thị thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương.
 Giám sát phản biện việc thực hiện kế hoạch nhà nước, tư tưỡng nội bộ nhân dân trên địa bàn, các công trình xây dựng ở các trường học, tổ dân phố.
Đôn đốc Ban CTMT các tổ dân phố thực hiện.Phòng trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tập trung xây dựng chỉnh trang đô thị
Hội LHPN: Làm hồ sơ giải ngân 8 hộ HS,HSSV  hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu mua máy tính phục vụ học trực tuyến số tiền giải ngân là 160 triệu. Huy động tiền gửi tín dụng TKPN 97.000.000đ; giải ngân quỹ  PTPN, TKPN cho 17  hộ với số tiền 487.000.000.000đ; Kiểm tra, rà soát vận động phân loại rác thải tại các TDP; Kiểm tra giám sát nguồn vốn NHCSXH quý II/2022 tại TDP 5, 9, 10, 15; Tham gia họp ban công tác MT và các tổ liên gia TDP 4,TDP8,TDP15 triển khai phân loại rác thải tại nguồn; Tổ chức lao động đoạn đường tự quản 8/15 chi hội tham gia; PN chi hội 12 nấu 140 suất cháo tại bệnh viện đa khoa Cẩm xuyên, Tham gia đoàn dự án woba  Tỉnh  thẩm định NVS 03 hộ tại TDP 3,10,13
Hội Nông Dân:  Phối hợp với cán bộ chuyên trách cơ quan BHXH huyện tổ chức tuyên truyền chính sách BHYT, BHXHTN năm 2022 tại gia đình. Chỉ đạo các chi hội nông dân lao động vệ sinh đường tự quản theo định kỳ hàng tháng. Đã có 14/15 chi hội ra quân làm lao động có gần 700 hội viên tham gia. Phối hợp các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác vận động tuyên truyền hội viên tham gia xây dựng ĐTVM và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ xây dựng vườn mẫu năm 2022. Thực hiện chương trình kiểm tra ,giám sát nguồn vốn Ngân hàng CSXH đến các hộ vay trong 6 tháng đầu năm 2022.  Làm hồ sơ vay vốn cho 14 hộ vay vốn GQVL , Học sinh sinh viên mua máy tính. Phối hợp với TDP 8 và 15 lập phương án, dự toán và khảo sát tận hộ về các tiêu chí xây dựng KDC mẫu của 2 tổ nộp VP NTM huyện phê duyệt.
- Tổ chức họp BCH  triển khai hướng dẫn bình xét các cá nhân tiêu biểu trong SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022,và kế hoạch tham gia hội thị Nhà nông đua tài 2022.  Họp BTV, BCH Hội để xét duyệt danh sách 30 hộ dự kiến biểu dương hộ SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022. Cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân vụ hè thu 11 tấn
Hội Cựu Chiến Binh: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hoàn thiện hồ sơ cho 09 hộ vay vốn ; Tham gia vận động rà soát các tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu; Triển khai cho các chi hội ra quân tổng vệ sinh trên các tuyến đường tự quản, chỉnh trang vườn hộ .Thực hiện tôt công tác ủy thác vay vốn thu hồi công nợ trên địa bàn.
Đoàn Thanh niên: Phối hợp với Công an tổ chức tuyên truyền phòng chống đối nước và an toàn giao thông tại liên đội Trường trung học cơ sở và Trường tiểu học 1. Tham gia khảo sát vườn mẫu tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 5. Tham gia và nhận bàn giao học sinh các cấp học về sinh hoạt hè. Chỉ đạo tổ dân phố 10 hoàn thành hệ thống pa nô chào mừng thành công đại hội Đoàn thanh niên.
III. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH
1. Kinh tế
 Sản xuất nông nghiệp: Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất, sản lượng  lúa vụ Đông năm 2022 ước đạt 52 tạ/ha. Tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu 2022. Chỉ đạo các tổ dân phố chuẩn bị công tác sản xuất vụ hè thu.
Chăn nuôi: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc giết mổ tại Lò giết mổ tập trung.  Các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ: hàng hóa dịch vụ bán lẻ cơ bản ổn định, thi rường các mặt hàng thiết yếu ổn định; giá cả sắt thép xây dựng các loại tăng mạnh.
Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 26/5/2022: Đạt 9.124.586.895đ [1]. Chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định.
Tài nguyên & Môi trường: Tiến hành đo đạc kiểm đếm thống nhất giải phóng mặt quy hoạch vùng dân cư tại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 4. Xây dựng 38 hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất lần đầu, cấp đổi, đính chính Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình và họp hội đồng tư vấn đất đai xét hồ sơ công nhận đất trước 1980. Phối hợp các ban ngành xử lý tranh chấp đất đai. Tiến hành thanh lý hợp đồng và xử lý các trường hợp cho thuê đất trái thẩm quyền theo kết luận 333 của UBND tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện để bồi thường giải phóng mặt bằng tại vùng quy hoạch tổ dân phố 1, 4, 6.
* Xây dựng đô thị văn minh:  
- Giám sát, đôn đốc đơn vị thi công nhà văn hóa tổ dân phố  4 đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm đưa vào sử dụng. Nghiệm thu nhà văn hóa tổ dân phố 6, nghiệm thu đường bê tông và mương nội đồng của tổ dân phố 7. Khảo sát, thiết kế sửa chữa Hội trường xã Cẩm Huy cũ.
- Tổ chức làm việc với các trường hợp xây nhà ở tư nhân chưa có cấp phép xây dựng. Ngày thứ 6 hàng tuần phối hợp với đội trật tự đô thị và Chi cục thuế tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ gia đình, cá nhân tổ chức xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị về cấp phép xây dựng, thu thuế xây dựng. Kiểm tra, giám sát các Tổ dân phố xây dựng đô thị văn minh cụ thể xây dựng 2,5km đường bê tông, 115 m mương nội đồng, 186 rảnh thoát nước, đổ 12,3km lề đường.
- Chọn ngày thứ 7 hàng tuần làm ngày chỉnh trang đô thị văn minh, ra quân làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, cắt tỉa, dắm, trồng mới hàng rào xanh. Tiếp tục phân bổ vật tư cho các tổ dân phố thực hiện việc xây dựng chỉnh trang đô thi theo dự toán chi tiết của từng tổ.
- Văn phòng điều phối nông thôn mới đã trực tiếp khảo sát, đánh giá sơ bộ hai khu mẫu TDP 8, TDP 15 và đã có kết luận định hướng công tác xây dựng khu mẫu trong thời gian tới. Tổ chức nghiệm thu một số tuyến đường, mương, rảnh thoát nước, mở rộng đường giao thông thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. 
2. Văn hóa - xã hội
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; Tham gia hội thi Dân ca ví giặm đạt giải nhì toàn huyện. Xây dựng kế hoạch Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX. Tuyên truyền chào mừng ngày 30/4-1/5; Tham gia tổng kết tại các trường học. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng tường rào đền cương khấu Lộc Sơn.
 Giám sát chi trả tiền trợ cấp người có công tháng 05/2022 với số tiền gần 1,2 tỷ đồng/671 đối tượng. Kiểm tra và làm hồ sơ tăng mới cho 01 đối tượng 80 tuổi. Thường xuyên đối chiếu tăng giảm đối tượng người có công và đối tượng BTXH tháng 05/2022. Cấp 14 giấy xác nhận cho hộ nghèo, cận nghèo làm hồ sơ miễn giảm học phí. Tham mưu kế hoạch hoạt động tháng vì trẻ em, rà soát lập danh sách tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 01/6. Tặng quà nhân tháng nhân đạo vận động quỹ khuyến học, khuyến tài tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.
3. Công tác phòng chống dịch.
Thường xuyên giám sát, hướng dẫn công dân cách ly tại nhà, nắm bắt tình hình dich bệnh trên địa bàn báo cáo đầy đủ kịp thời; Cập nhật người khai báo y tế hàng ngày.
   Tổ chức uống bại liệt bổ sung trẻ từ 1-5 tuổi cho 215 trẻ em.
- Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại UBND thị trấn Cẩm Xuyên cho người dân với tổng số mũi tiêm: 989 mũi cho những người tiêm mũi 1 đủ thời gian mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, tiêm cho trẻ em đủ 10 tuổi 215 mũi.
4. Cải cách hành chính
Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công bố và đưa vào sử dụng các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 theo đúng quy định
5. Công tác Tư pháp-Hộ tịch
Tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận một cửa.Trong tháng Ban Tư pháp tiếp nhận và giải quyết một số hồ sơ[2]. Tiếp tục cập nhật số hóa dữ liệu hộ tịch từ các sổ gốc.
Phối hợp với địa chính giải quyết 04 đơn thư của công dân trên đại bàn.
6. Quốc phòng - an ninh
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống.  Xây dựng kế hoạch hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022, kế hoạch huấn luyện, diễn tập năm 2022. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hoàn thiện hồ sơ về chế độ 49 có 27 bộ và chế độ 62 được 12 bộ hồ sơ.
Chủ động nắm tình hình liên quan an ninh chính trị, an ninh xã hội. Tình hình an ninh các tuyến, địa bàn trọng điểm được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra bố trí cán bộ tham gia trực các chốt kiểm soát. Tập trung giải quyết các thủ tục hồ sơ cho nhân dân[3].
VI. TỒN TẠI HẠN CHẾ
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo ở một số cấp ủy chi bộ tổ dân chưa quyết liệt  chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế,  
2. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong viêc xây chỉnh trang đô thị, khu dân cư mẫu chưa quyết liệt, việc triển khai xây dựng các công trình tiến độ còn chậm công tác kiểm tra, giám sát các công trình còn chưa sâu sát.
3.Việc xử lí việc lấn chiếm đất đai, thu hồi các ao hồ thụng đấu chưa  quyết cương quyết, việc quy quy hoạch các vùng đất để đấu  giá quá chậm
3. Việc cải cách hành chính một cữa còn hạn chế, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức thực hiện chưa nghiêm túc còn xẩy ra tình trạng đi muộn về sớm.
V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6
1. Chỉ đạo bà con nhân dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu kịp thời vụ 
2. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.
3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai làm đường bê tông, xây dựng khu dân cư mẫu tổ dân phố 8 và tổ dân phố 15. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ các công trình, tập trung thu ngân sách. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
4.  Chủ động phòng, chống thiên tai, các loại dịch bệnh trên cây trồng vật  nuôi. Đẩy mạnh Chương trình xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Có kế hoạch xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất tại các trường học
5. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bô, chú trọng đến công tác phát triển Đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, công tác quản lý nhà nước về đất đai.
7. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua yêu nước vận động hội viên,đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương chính sach của đảng, nhà nước cũng như của địa phương, làm tốt công tác dân vận, xây dựng các mô hình dân vận khéo, mô hình phát triển kinh tế, vườn mẫu, khu dân cư mẫu; nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
8. Chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo./.
Nơi nhận:
- Huyện ủy (b/c),
- BTV Đảng ủy,
- Các ban, ngành, đoàn thể thị, 
- Các đồng chí ủy viên BCH,               
- Lưu VT. 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Đặng Đình Chúc
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay301
  • Tháng hiện tại301
  • Tổng lượt truy cập155,193
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây