BÁO CÁO  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  QUÝ   II NĂM 2022

Thứ sáu - 25/03/2022 16:19 141 0
  ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYÊN
ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
*
Số  52 -BC/ĐU
  
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


     Cẩm Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2022
                                                       BÁO CÁO
 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM                                                                                          QUÝ   II NĂM 2022.
___________________________________
  
Trong quý I năm 2022, là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng  trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tác động trên mọi mặt của đời sống xã hội; bên cạnh đó trên địa bàn huyện tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, dịch tả lợn châu phi, diễn biến phức tạp, đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân.
          Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành; sự tập trung cao, quyết liệt, linh hoạt bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị; cùng với sự nổ lực của nhân dân, đã phấn đấu khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng .
  1. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
Ban Thường vụ Đảng ủy đã hành 01 Nghị quyết; 02 Chỉ thị; 09 Kế hoạch; 02 Hướng dẫn và các văn bản về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần; chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
- Chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 19 - CT/HU ngày 04/01/ 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Tập trung thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nội dung chuyên đề toàn khóa; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý I năm 2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thu ngân sách. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022, ra quân trồng cây xanh, tập trung, tích tụ ruộng đất, làm giao thông nông, thủy lợi nội đồng; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh xây dựng chỉnh trang đô thị văn minh.
  • Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong, sau Tết Nguyên đán.
B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Công tác chính trị, tư tưởng                                                         
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn Cẩm Xuyên lần thứ VIII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ kỷ niệm;  
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy.
- Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
- Ban Thường vụ  Đảng ủy thị trấn Cẩm Xuyên  làm việc  với Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận; Tổ trưởng các tổ Đảng và Tổ trưởng các tổ liên gia tổ dân phố 8, 14 và 15 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chỉnh trang đô thị và một số nhiệm vụ trong thời gian tới
-Tổ chức Hội nghị đối thoại Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ Hội phụ nữ các cấp nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3)
- Chỉ đạo nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.     
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của tỉnh, huyện hướng dẫn  ban hành chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội cựu chiến binh , đoàn thanh niên thị, nhiệm kỳ 2022-2027; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid19; ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh;
- Ban hành quyết định giải thể, sáp nhập và công bố quyết định sáp nhập các chi bộ 1, 2A, 3, 4A, 6A và Chi bộ 7; tổ chức gặp mặt các đồng chí Bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố không tái cử sau sáp nhập và chỉ đạo kiện toàn các tổ dân phố sau sáp nhập.
- Thực hiện quy trình thành lập chi bộ Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Huy. Thường xuyên tham mưu kịp thời chính sách cán bộ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Làm tốt công tác chuyển đi, chuyển đến và quản lý hồ sơ đảng viên đúng quy định.
- Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
- Quan tâm công tác phát triển đảng viên. Giới thiệu 21 quần chúng tham gia học đối tượng đảng. Đến nay toàn thị có 1.124 đảng viên.
- Trong quý I năm 2022 trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 17 đồng chí. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cho 31 đảng viên tặng huy hiệu đảng đợt 19/5, trong đó có 11 đảng viên đề nghị tặng HHĐ trước 1 năm và 01 đảng viên đề nghị tặng HHĐ 75 năm trước 2 năm theo quy định.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022. Duy trì giao ban hàng quý hoạt động UBKT Đảng ủy.;  chuẩn bi báo cáo, hồ sơ cho đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy.
 4. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
- Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Nhìn chung các tầng lớp Nhân dân tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động chào mừng các sự kiện văn hóa, chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.
 - Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Dân vận chính quyền”  gắn với thực hiện tốt Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân gắn với rà soát các vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân để tập trung giải quyết theo đúng quy định. Chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo”[1], nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, huyện và các địa phương, đơn vị.
- Duy trì nghiêm túc Hội nghị giao ban Thường trực với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của BTV Tỉnh ủy và Quyết định 01-QĐi/ĐU, ngày 02/6/2021 của BTV Đảng ủy về ban hành Quy chế tiếp dân định kỳ.
          - Thực hiện tốt công tác an sinh Xã hội, tốt cho người nghèo. Ủy ban MTTQ phối hợp với Đảng ủy, UBND thị kết nối  quà tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  trên địa bàn toàn thị.  Từ Trung ương, tỉnh, huyện, thị, và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp con em xa quê đã trao tặng  1.327 suất, với số tiền là: 458.000.000đ
            - Thực hiện chủ trương  của Thường trực Đảng ủy – UBND – UBMTTQ thị không tổ chức mừng thọ tập trung cho các cụ  tại nhà văn hóa của TDP, giao cho Ban công tác Mặt trận các TDP đến tận nhà trao quà cho 296 cụ mừng thọ, từ 70 tuổi đến hơn 100 tuổi,  với số tiền 97.200.000đ.
             - Phối hơp với UBND thị phát động phong trào “Tết trồng cây” gắn với xây dựng đô thị văn minh  tại TDP 8  vào ngày 08/2/2022. Chỉ đạo bà con nhân dân dắm tỉa lúa vụ xuân kịp thời, đắp bờ giữ nước, phòng trừ sâu bệnh cho lúa.
             - Thực hiện quy trình giải thể và sáp nhập các chi đoàn, chi hội tại các tổ dân phố 1, 2a, 3, 4a, 6a và 7.  Phối hơp gặp mặt tặng quà cho con em lên đường nhập ngủ và con em hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.
               - Phối hơp với  nhà tài trợ Cộng Đồng 5K Việt Nam khởi công xây dựng nhà Đại Đoàn Kết cho hộ ông;  Đặng Đình Đông, tại TDP 6. Phối hơp với  UBND thị chỉ đạo Đại hội toàn dân để bầu tổ trưởng TDP đối với các TDP giải thể và  sáp nhập TDP.
           - Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội kiện toàn nhân  sự  đối  với các TDP giải thể và sáp nhập TDP. Hội phụ nữ làm hồ sơ giải ngân nguồn vốn vay quỹ vay vốn phát triển cho 12 hộ với số tiền 499.640.000 đồng.
  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị tiếp dân định kỳ hàng tháng[2]. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm; tình hình an ninh tôn giáo.  
Triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông đặc biệt là trong dịp tết, các ngày lễ trọng đại.  
 II. KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Lĩnh vực kinh tế
 * Nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất vụ Đông xuân đạt 100%KH. Tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định và phát triển. Tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2022 đạt 60% so với kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thường xuyên được chú trọng.    
* Xây dựng đô thị văn minh
 - Kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh, duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng, quý.
          - Tiến hành khảo sát các tuyến đường các tổ dân phố đăng ký làm lề đường, đường bê tông, rải thảm nhựa cacbon, Mương tiêu năm 2022[3].
          - Tham mưu hoàn thiện dự toán chi tiết cho các Tổ dân phố theo danh mục đăng ký. Tiến hành tổ chức làm việc cụ thể với ban cán sự TDP 8 và TDP 15.
          - Phối hợp với Tổ dân phố 8 và Tổ dân phố 15 lập khung kế hoạch chi tiết cho từng tổ liên gia tự quản.
          - Chọn ngày thứ 7 hàng tuần làm ngày chỉnh trang đô thị văn minh, ra quân làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, cắt tỉa, dắm, trồng mới hàng rào xanh, giải phóng hành lang giao thông, kẽ vạch các tuyến đường chính. Một số tổ dân phố đã tiến hành giải phóng hành làng làm mặt bằng để mở rộng lề đường đủ tiêu chuẩn rải thảm nhựa.
          - Trồng mới  25 cây xanh, 600 m hàng rào xanh; xây dựng đề án quy định số nhà cho các hộ dân, lắp đặt các biển tên đường;
          - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa TDP 16, 6, 4, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị khởi công nhà văn hóa tổ dân phố 14;
 * Công nghiệp - xây dựng-TMDV:
 Tổng giá trị sản xuất TTCN, xây dựng ước đạt 45 tỷ đồng, giảm 1,2 % so với cùng kỳ, trong đó sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 30 tỷ đồng, xây dựng tăng mạnh, ước đạt 50 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất cửa nhôm, nhựa, cửa sắt, sơn tỉnh điện, làm bánh, dò chả. 
   * Công tác thu ngân sách trên địa bàn
Thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều biện pháp tích cực, nên đạt nhiều kết quả. Tổng thu ngân sách trong quý I  đạt gần Đạt 4.884.100.000đ [4]. Riêng trong tháng 3 thu được 35 hộ thu thuế nhà ở tư nhân với tổng số tiền 215.000.000 đồng. Thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn tại các ngân hàng, tạo thuận lợi cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
* Cải cách hành chính: Xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tập trung bổ sung cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện Chỉ thị 35 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, kết luận 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 52 của UBND tỉnh, về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, LLVT. 
* Tài nguyên môi trường: Tăng cường công tác qui hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai. Xây dựng 27 hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất lần đầu, cấp đổi, đính chính Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình và hoàn thiện 19 bộ hồ sơ công nhận đất trước 1980. Tiến hành lập quy hoạch chi tiết phân lô ở các tổ dân phố 2, 6, 8:
* Công tác tư pháp, thanh tra: Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua sinh hoạt của các đoàn thể ở tổ dân phố như: Luật giao thông đường bộ, Luật khiếu nại tố cáo, Luật đất đai, Luật phòng chống ma túy, Luật thú y và các nghị định Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực.      
2. Văn hoá - xã hội
Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nên hoạt động văn hóa TDTT tập trung không được tổ chức theo kế hoạch.  
Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Phối hợp với đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra sự chấp hành về lĩnh vực lưu trú mùa dịch của các nhà nghỉ trên địa bàn, kiểm tra nhắc nhở các lĩnh vực karaoke, intenet, bi-a về chấp hành đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tuyên truyền cho người dân về việc cưới, việc tang trong tình hình dịch Covid-19. Luôn kịp thời tham mưu các văn bản về chỉ đạo các nội dung phòng chống covid 19 sớm nhất. Tuyên truyền về dịch Covid 19 luôn kịp thời. Tập trung chỉ đạo các tổ dân phố hoàn thành xây dựng hương ước, khảo sát đặt tên đường, số nhà.  
 Giám sát chi trả tiền trợ cấp người có công quý I/2022 với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng/665 đối tượng. Thường xuyên đối chiếu tăng giảm đối tượng người có công và đối tượng BTXH tháng quý I/2022. Đề nghị 03 đối tượng hưởng đối tượng khuyết tật và 03 đối tượng hưởng chế độ 80 tuổi. Cấp 35 giấy xác nhận cho hộ nghèo, cận nghèo làm hồ sơ miễn giảm học phí. Hướng tới nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 Quỹ thiện tâm thuộc Tập đoàn Vigroup tặng quà cho 04 đối tượng thương binh hạng 1 trên địa bàn thị với số tiền 60.000.000đ
Rà soát học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có HCKK sinh từ năm 2012-2014 đề nghị 06 em cấp học bổng.
3. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
         Thường xuyên giám sát, hướng dẫn công dân cách ly tại nhà, nắm bắt tình hình dich bệnh trên địa bàn báo cáo đầy đủ kịp thời; Cập nhật người khai báo y tế hàng ngày: Tổng số khai báo y tế: 5.412 người, số F0 điều trị tại nhà và chuyển viện tính đến 23/3 có 1.877 người[5].
          - Tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị: 352 bệnh nhân trong đó điều trị ngoại trú 340, chuyển viện 12 bệnh nhân.Tổ chức tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho 25 trẻ em, tiêm vắc xin Sởi Rubella, uổng bại liệt cho 332 người.
          - Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại UBND thị trấn Cẩm Xuyên với tổng số mũi tiêm: 4.173 mũi trong đó tiêm mũi 1: 85mũi, mũi 2: 170 mũi, mũi 3: 3.918 mũi. Hằng ngày theo dõi các trường hợp cách ly tiếp nhận các thông tin của những trường hợp ho sốt báo cáo tuyên trên và BCD đồng thời xét nghiệm và cách ly tại nhà.
          4. Quốc phòng - an ninh
          Tập trung tuần tra, truy quét tội phạm, các tệ nạn, không để xẩy ra vụ việc phức tạp. Triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, hạn chế tối đa tình trạng đốt pháo trong dịp tết. Triển khai kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang ATGT năm 2022. Tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các trục đường chính. Duy trì giao ban hàng tháng theo định kỳ, phân công cán bộ trực chiến, trực tiếp dân đảm bảo. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật đến tận nhân dân. Giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp đất đai cơ bản kịp thời. Tổ chức tốt công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Nhìn chung, an ninh trật tự được đảm bảo.
          II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
          1. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng
          - Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết còn găp nhiều khó khăn do dịch bênh covid 19. Sinh hoạt chi bộ chưa duy trì đúng định kỳ.
          - Việc nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội ở một số chi bộ chưa kịp thời.
          - Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở một số Chi bộ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẻ, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên đi xuất khẩu lao động.
          - Công tác vận động quần chúng ở một số Cấp ủy, ban cán sự các tổ dân phố cơ sở còn hạn chế, một số hoạt động có sự phối hợp của các tổ chức chính trị hiệu quả chưa cao; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở một số chi bộ tổ dân phố chưa đồng đều đặc biệt là đoàn thanh niên các cấp ủy chưa quan tâm đúng mức chưa phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.  
          - Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa tập trung xử lý triệt để, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên; tiến độ một số công trình trên địa bàn triển khai còn chậm; kết quả xây dựng đô thị văn minh còn hạn chế;
          C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUÝ II NĂM 2022
          1. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
           Tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác xây dựng Đảng; gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quy định về kiểm soát quyền lực, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập các kết luận, nghị quyết của TW, tỉnh, huyện.
- Chủ động trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.
          - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
          - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;  Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm bảo đảm thực chất.
          - Quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 04/02/2021 về phát triển đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
          - Tập trung thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Hoàn thành các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra đầu năm. Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  
          - Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường chỉ đạo xây dựng mô hình “dân vận khéo”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khắc phục các chi đoàn, chi hội cơ sở hoạt động có hạn chế, khó khăn. Phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là trên những lĩnh vực mà dư luận, nhân dân quan tâm. Nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
          - Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ, xử lý kịp thời khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng”.
          2. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
          Rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu những tháng cuối năm, làm rõ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội để đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp cho từng lĩnh vực, tổ dân phố. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
          - Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu qucác biện pháp phòng, chống dịch Covi-19. Triển khai đúng tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi theo kế hoạch của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, internet trên địa bàn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.
          - Tập trung thu hoạch vụ Đông xuân. Rà soát và điều chỉnh về quy mô tăng đàn vật nuôi đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
          - Tập trung đẩy mạnh thực hiện xây dựng chỉnh trang đô thị theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí.  Trồng cây bóng mát, hàng rào xanh, đổ đất lề đường, hoàn thành chỉ tiêu làm đường giao thông, rãnh thoát nước, đường nhựa các bon; xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Chỉ đạo quyết liệt xây dựng tổ dân phố 8 và 15 đạt tổ dân phố kiểu mẫu.
          - Hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tập trung thực hiện công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng dự án. Tiếp tục cấp đổi GCN QSD đất ở trước 1980 và cấp GCNQSD đất ở cho Nhân dân. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai, môi trường.
          - Tổ chức tốt điều hành và thu ngân sách năm 2022, rà soát điều kiện thực tế, xác định rõ khả năng thu ngân sách cụ thể đối với từng sắc thuế, từng khoản thu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kế hoạch vốn đầu tư, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.
          -  Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng truyền thanh. Bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Tăng cường kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lễ hội, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
          - Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định; đảm bảo công tác an sinh xã hội. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động.
          - Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động một cữa, một cữa liên thông. Tập trung nguồn lực đầu tư trung tâm giao dịch hiện đại.
          - Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài.
          - Duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện trong phòng chống cháy nổ, phòng chống  thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh, hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện.
          - Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Kiên quyết đấu tranh trấn áp, triệt phá các loại, các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định tình hình.
          Trên đây là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022./.
Nơi nhận:
- Huyện uỷ (b/c);
- Các đ/c chỉ đạo cơ sở;
- BCH. Đảng uỷ;
- Lưu: VPĐU
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 


Đặng Đình Chúc
                 . 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay292
  • Tháng hiện tại7,518
  • Tổng lượt truy cập187,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây