BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.

Thứ bảy - 29/10/2022 10:31 69 0
BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.
UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
_____________
Số:   793  /BC-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
         Cẩm Xuyên, ngày  25  tháng 10   năm 2022
   

BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.
-----

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM CỦA ĐẢNG ỦY
 - Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, Đảng viên; chỉ đạo triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên.
- Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với các cấp ủy chi bộ tổ dân phố 5, 8, 15, 16 nghe và cho ý kiến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chỉnh trang đô thị sau Đại hôi chi bộ.
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2022; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai, bão lụt. Tập trung chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh  .
- Tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội; Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các ngành, đoàn thể 
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
  1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Tiến hành sao gửi các tài liệu Chỉ thị, Nghị quyết, Bài phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chỉ đạo hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025  .
- Ban thường vụ Đảng ủy nghe và cho ý kiến về kế hoạch xây dựng lúa chất lượng cao tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 5. Họp nghe và cho ý kiến về thực hiện Kết luận 33 của UBND tỉnh, dự thảo mẫu Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025;   Ban chấp hành Đảng ủy họp mở rộng nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng tiếp theo.
- Ban Chỉ đạo 35 tham gia tập huấn tại huyệnvề bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản các quan điểm sai trai, thù địch.
2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên
Duy trì nghiêm túc sinh hoạt chị bộ định kỳ theo văn bản số 748 ngày 24/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thời gian sinh hoạt chi bộ. Hoàn thiện quy chế mẫu quy chế làm việc của chi bộ[1].
Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cán bộ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục cập nhật phần mềm dữ liệu cơ sở đảng viên, làm tốt công tác chuyển đi, chuyển đến và quản lý hồ sơ đảng viên đúng quy định. Hoàn thiện 01 hồ sơ chuyển chính thức; gửi đi học 03 quần chúng ưu tú tham gia lớp đối tượng đảng; rà soát hoàn thiện các biểu mẫu theo chỉ đạo của cấp trên. Trong tháng ban hành 20 văn bản[2].
Chỉ đạo thực hiện tinh giản người hoạt động không chuyên trách và thực hiện chi trả phụ cấp đảm bảo đúng theo Nghị quyết 258/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh[3]. Chỉ đạo giải thể Đội trật tự đô thị.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra các ngành, các chi bô theo kế hoạch đề ra năm  2022.
- Ban thường vụ Đảng ủy hoàn thiện dự thảo công tác giám sát tại Trường Trung học cơ sở và Chi bộ tổ dân phố 8 và Chi bộ 15, sau kiểm tra đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục.
 4.  Công tác Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
          Thường trực UBMT Tổ quốc thị tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện quý III năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý IV. Chỉ đạo hoàn thành xây dựng nhà đại đoàn kết do các nguồn tài trợ cho các hộ khó khăn, neo đơn.
Tổ chức phát động quỹ vì người nghèo. Triển khai kế hoạch kỷ niệm 92 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2022).
* Hội LHPN: Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 bằng nhiều hình thức[4]. Thực hiện xây dựng hồ sơ gia hạn các hộ vay vốn NHCSXH. Chỉ đạo tổ dân phố 8 và tổ dân phố 15 xây dựng KDCKM. Chỉ đạo các Chi hội tuyên truyền vận động hội viên thực hiện phân loại rác tại hộ. Tiến hành thu vốn giải ngân quỹ PTPN, quỹ TDTKPN với tổng số tiền 29.586.000đ.
 * Hội Nông dân: Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10. Tham dự Gặp mặt nhân ngày truyền thống thành lập HND Việt Nam tại 15/15 chi hội nông dân[5].
- Triển khai cung ứng 550 cây ăn quả đến toàn thể hội viên và bà con nhân dân. Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tuyên truyền chính sách BHYT, BHXHTN  tại hộ gia đình. Chỉ đạo tổ dân phố 8 và 15 xây dựng khu dân cư mẫu.  Chỉ đạo TDP 8 xây dựng 40 hố xử lý rác thải tại hộ gia đình.Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nguồn vốn Ngân hàng CSXH đến các hộ vay.
* Hội CCB
- Tổ chức hội nghị Ban chấp hành kết công tác quý 3; triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Tập trung chỉ đạo kiện toàn các chi hội sau Đại hội các Chi Bộ. Tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng vườn mẫu theo số lượng đã đăng ký 6 vườn; Phối hợp với NHCSXH huyện làm hồ sơ[6].Tham gia sinh hoạt cùng các chi hội hội nghị sơ kết công tác hội quý 3 năm 2022. Chỉ đạo 15/15 chi hội ra quân vệ sinh môi trường, làm cỏ, cắt tỉa hoa các tuyến đường tự quản.Tham gia chỉ đạo, hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại tổ dân phố 8 và tổ dân phố 15.
*  Đoàn thanh niên
- Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam 15/10/1956 - 15/10/2022 và Tổng kết chiến dịch tình nguyện Hè 2022. Tổ chức sinh hoạt điểm tại các chi đoàn Tổ dân phố 1 và tổ dân phố 8. Triển khai huy động đoàn viên thanh niên tham gia ươm 1000 cây hoa giấy
- Triển khai ra quân làm vệ sinh các tuyến đường thanh niên tự quản. Tham gia đại hội liên đội các trường .Tổ chức chương trình “ Bát cháo tình thương” gửi đến các bệnh nhân đang điều trị tại bênh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên.Triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu dân cư mẫu tại TDP 8. Đôn đốc xây dựng vườn mẫu, nhà ở đại đoàn kết.
- Kêu gọi hỗ trợ Đoàn viên Trần Thị Hiền tại Tổ dân phố 5 bị ốm đau qua kênh Facabook với số tiền 45.000.000đ
III. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH
1. Kinh tế
 Sản xuất nông nghiệp: Triển khai Đề án sản xuất cây vụ đông. Khâu nối Đạm Phú mỹ hỗ trợ phân triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại tổ dân phố 3, tổ dân phố 5. Các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ: hàng hóa dịch vụ bán lẻ cơ bản ổn định, các mặt hàng thiết yếu ổn định; giá cả sắt thép xây dựng các loại tăng mạnh.
Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 13/10/2022: 21.315.400.000 đồng  bằng 13% so với huyện giao và bằng 39% kế hoạch HĐND thị giao so với kế hoạch HĐND thị giao[7]. Chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định.
* Tài nguyên & Môi trường:  
- Hoàn thiện công tác bàn giao hồ sơ, công việc địa chính TNMT. Thực hiện các bước Quy trình đấu giá đất tại Tổ dân phố 6.Tiến hành kiểm tra thực địa và xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân[8].
 -  Làm việc với các hộ dân chưa được đền bù trên đất nông nghiệp khi xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố 6. Phối hợp với các ban ngành cấp huyện thực hiện công tác tái định cư cho hai hộ dân tại Tổ dân phố 12 bị ảnh hưởng bởi dự án Đường vành đai thị trấn Cẩm Xuyên.
-Tập trung xử lý các đơn thư liên quan đến đất đai còn tồn đọng và báo cáo xử lý các trường hợp của Chủ tịch huyện giao tại kỳ tiếp dân.Tổ chức làm việc với các hộ dân ảnh hưởng của dự án mương tiêu nước giữa xã Nam Phúc Thăng và thị trấn Cẩm Xuyên đến nay dự án đã được triển khai và cơ bản các hộ dân đồng tình.Tiến hành khảo sát xây dựng địa điểm tập kết rác thải rắn, rác thải độc hại tại điểm tập kết tập trung và tại các tổ dân phố.
* Xây dựng đô thị văn minh:  
  Phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế khảo sát các tuyến đường đăng ký rải thảm nhựa nóng tại Tổ dân phố 3; 4; 7; 8; 9 và 15. Phối hợp với cấp ủy, ban cán sự tổ dân phố 15 tiến hành đo đạc tường rào cho các hộ hiến đất mở rộng đường
Tổ chức kiểm tra, lập biên bản đề nghị tháo dở việc lắp đặt rào chắn vi phạm hành lang đường giao thông. Phối kết hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thuộc Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình 479 kháo sát các công trình xây dựng trên tuyến đường vành đai; Quốc lộ 8C đến trục xã Cẩm Huy cũ. Khảo sát các tuyến đường điện chiếu sáng để bổ sung thay thế các bóng đèn đã bị hỏng và tháo dỡ các tuyến không sử dụng.
 Phối hợp với điện lực Cẩm Xuyên khảo sát các cột điện không sử dụng cần phải tháo dở tại đơn vị tổ dân phố, tiến hành làm đường bê tông  mở rộng mặt đường giao thông: 465 m; Từ Đền Cương Khấu Lộc Sơn đến nhà ông Quế, mở rộng lề đường được 1.134m tại tổ dân phố 9, 15.
 Hưởng ứng tích cực ngày thứ 7 ra quân xây dựng đô thị văn minh. Vào các ngày thứ 7, chủ nhật các hộ dân, các chi hội đoàn thể tiến hành cắt tỉa hàng rào xanh, làm vệ sinh môi trường tại khu vực nhà văn hóa, các tuyến đường trục, ngõ phố, các tuyến đường do chi hội mình tự quản.
2. Văn hóa - xã hội
Lĩnh vực văn hóa thông tin được quan tâm; Trong tháng 10 đã phối hợp với Hội Nông dân và Hội LHPN tổ chức giải bóng chuyền Nam nông dân, giải bóng chuyền nữ. Chuẩn bị hồ sơ bình xét gia đình văn hóa, gia đình thể thao năm 2022. Phối hợp với Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 15 rà soát các hạng mục văn hóa để chuẩn bị cho đoàn kiểm tra khu dân cư kiểu mẫu. Hướng dẫn các Tổ dân phố về công tác trang trí tại nhà văn hóa. Thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh, trên trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày hội chuyển đổi số điểm của huyện tại thị trấn Cẩm Xuyên năm 2022. Tham gia tập huấn lớp chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp xã đạt kết quả cao.
- Lĩnh vực Giáo dục: Tổ chức thành công hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại Trường THCS làm điểm cho toàn tỉnh, họp phụ huynh tại các nghe và cho ý kiến về công tác thu đóng góp năm học 2022-2023. Trường THCS tổ chức hội nghị giữa BGH nhà trường với cấp uỷ Ban cán sự các tổ dân phố về công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường gia đình, chính quyền địa phương và tổ dân phố
Lĩnh vực văn hóa - chính sách xã hội: Giám sát chi trả trợ cấp người có công tháng 10/2022[9]. Đối chiếu tăng giảm đối tượng người có công và BTXH tháng 10/2022. Tăng giảm các loại thẻ BHYT theo quy định. Xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. Đến nay đã có kết quả trình UBND huyện phê duyệt, được Đoàn kiểm tra của Sở lao động - Thương binh Xã hội đánh giá tốt. Khảo sát danh sách trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trình UBND huyện để xây dựng kế hoạch đỡ đầu cho các cháu trong cuộc sống. Tiến hành điều tra đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp.
3. Công tác phòng chống dịch.
Thường  xuyên nắm bắt tình hình dich bệnh trên địa bàn báo cáo đầy đủ kịp thời; Cập nhật người khai báo y tế hàng ngày. Trong tháng 10 số lượt khám chữa bệnh tại trạm: 215 lượt.
Số người mắc covid 19: 24 , số đang điều 9, ngừng điều trị: 10 ,chuyển tuyến : 5; tiêm chủng trẻ em trong tháng: 1 88; Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ em 5 đến 11 tuổi đợt 16: Mũi 1: 213; mũi 2: 56; Tiêm covid đợt 29, 30: trẻ 12 -18 tuổi : mũi 1:21; mũi 2: 3 ; mũi 3: 112; trên 18 tuổi : mũi 2:1; mũi 3: 78; mũi 4 : 427
4. Cải cách hành chính
Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công bố và đưa vào sử dụng các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 theo đúng quy định. Tập trung đôn đốc các ngành thực hiện hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính do huyện tổ chức đến thời điểm hiện nay có 175 người tham gia đứng thứ 2 toàn huyện. Xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên. Làm việc với đoàn kiểm tra của Ban thi đua khen thưởng tỉnh về kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và năm 2021 tại thị trấn Cẩm Xuyên.
5. Công tác Tư pháp-Hộ tịch
Tổ chức tuyên truyền cuộc thi Luật xử lý vi phạm hành chính. Tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận một cửa.Trong tháng Ban Tư pháp tiếp nhận và giải quyết một số hồ sơ[10]. Tiếp tục cập nhật số hóa dữ liệu hộ tịch từ các sổ gốc.
Phối hợp với địa chính giải quyết 04 đơn thư của công dân trên địa bàn. Trong tháng tiếp nhận 02 đơn thư kiến nghị về lĩnh vực đất đai.
6. Quốc phòng - an ninh
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống. Xây dựng kế hoạch tuyển quân, di chuyển nghĩa vụ quân sự cho các công dân đậu Đại học, Cao đẳng. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Kết hợp các ban ngành đoàn thể tiến hành sửa sai hồ sơ trả về chế độ chính sính: chế độ 49 chế độ 62 4 bộ. Triển khai rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sãng nhập ngũ năm 2023.
- Triển khai 90 ngày cao điểm thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Chủ động nắm tình hình liên quan an ninh chính trị, an ninh xã hội. Tình hình an ninh các tuyến, địa bàn trọng điểm được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra bố trí cán bộ tham gia trực các chốt kiểm soát. Tập trung giải quyết các thủ tục hồ sơ cho nhân dân[11]. Tập trung rà soát các công dân chư cấp căn cước công dân trên địa bàn toàn thị.
VI. TỒN TẠI HẠN CHẾ
1. Việc sinh hoạt ở một số chi bộ chất lượng chưa cao, công tác quản lý  đảngviên chưa chặt chẻ nhất là đảng viên đi làm ăn xa, đi nước ngoai, công tác phát triển đảng viên còn hạn chế, công tác kiểm tra giám sát ở các chi bộ chưa được thường xuyên
2. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong viêc xây chỉnh trang đô thị, khu dân cư mẫu chưa quyết liệt, việc triển khai xây dựng các công trình tiến độ còn chậm công tác kiểm tra, giám sát các công trình còn chưa sâu sát.
3.Việc xử lí việc lấn chiếm đất đai, thu hồi các ao hồ thụng đấu chưa  quyết cương quyết, việc quy quy hoạch các vùng đất để đấu  giá quá chậm. Việc kiểm tra cấp phép xây dựng còn hạn chế.
4. Một số bộ phận chuyên môn chưa tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Làm việc mang tính thụ động.
V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11
1. Về công tác xây dựng Đảng
- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy khóa XVII “ Về tiếp tục đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”.
- Triển khai học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, Huyện.
- Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chú trọng đến công tác phát triển Đảng viên.Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2022, Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Xây dựng kế hoạch phân xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên cuối năm 2022. Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Cấp ủy tổ dân phố 1, tổ dân phố 9 và tổ dân phố 10. Hoàn thiên cập nhật dữ liệu Đảng viên, thực hiện tốt công tác chuyển đi, chuyến đến.
2. Về phát triển kinh tế-xã hội-Quốc phòng-an ninh, chỉnh trang đô thị
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế đặc biệt là lĩnh vực thương mại dịch vụ; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tập trung chỉ đạo phân loại xử lý rác thải, xây dựng mô hình phân loại rác hữu cơ.
- Tập trung chỉ đạo sản xuất cây vụ Đông, Xây dựng Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2023. Xây dựng mô hình lúa chất lượng cao tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 5.
 - Chỉ đạo xây dựng Nhà văn hóa trí tuệ tại tổ dân phố 6. Tiến hành khảo sát hoàn thiện lắp đặt biển số nhà tại khu dân cư mẫu tổ dân phố 8 và tổ dân phố 15. Tham mưu tổ chức ngày hội Đại đoàn kết điểm tại tổ dân phố 8. Rà soát lại Hương ước của các tổ dân phố ban hành hương ước mẫu.
- Chỉ đạo các tổ dân phố đăng ký đường giao thông, phục hồi mặt đường, rảnh thoát nước năm 2023.Thành lập đoàn nghiệm thu các công trình năm 2021 và 2022, tổ chức quyết toán các tổ dân phố.
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.
- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu tổ dân phố 8 và tổ dân phố 15. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà văn hóa Tổ dân phố 14. Hoàn thiện quy trình đấu thầu xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố 10. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn cụ thể: Đường nhựa các bon, thảm nhựa nóng tại các tổ dân phố. Tập trung thu ngân sách
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức ngày hội chuyển đổi số trên địa bàn, tiếp tục tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính, Luật xử lý vi phạm hành chính do tỉnh, huyện tổ chức. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
- Chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, công tác quản lý nhà nước về đất đai.
3. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
- Tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập MTTQ việt nam và ngày hôi hội Đại đoàn kết dân tộc 18/11 tại các khu dân cư trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo xây dựng nhà ăn hóa trí tuệ tại tổ dân phố 6, phát động đóng góp qũy vì người nghèo
Phát động các phong trào thi đua yêu nước vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, làm tốt công tác dân vận, xây dựng các mô hình dân vận khéo, mô hình phát triển kinh tế, vườn mẫu, khu dân cư mẫu; nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022./.
Nơi nhận:                                
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND thị;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị;
- UBMTTQ và các Đoàn thể thị;
- Đại biểu HĐND thị khóa VIII;
- Các ban, ngành, Tổ dân phố;
- Lưu: VT.                                             
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

 
Nguyễn Như Quỳnh
   
 
 
[1] Đối với chi bộ cơ quan vào ngày 01 hàng tháng, đối với Chi bộ tổ dân phố sinh hoạt từ 01-03 hàng tháng thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương
[2] 05 giấy mời, 02 Công văn, 03 Thông báo, 01 Quyết định, 01 Báo cáo, 02 Chương trình hành động, 06 TB Kết luận.
[3] Tinh giản từ 13 đồng chí giảm còn 09 đồng chí,
[4] Tổ chức nấu 500 bát cháo tình thương tại bệnh viện đa khoa huyện, Tổ chức ra mắt 5 Tổ hợp tác dịch vụ gia đình. Kiểm tra hướng dẩn phân loại rác tại TDP 8, ra mắt CLB nữ tiểu thương ứng xữ đẹp nói không với thực phẩm bẩn, Tổ chức giải bóng chuyền nữ 20/10.
[5] Tổ chức giải bóng chuyền nam cho các chi hội; Tặng 8 suất quà cho cán bộ Hội và hội viên đau ốm nhân ngày thành lập Hội với số tiền 1,6 triệu đồng.; Chỉ đạo các chi hội ND  ra quân lao động vệ sinh đường tự quản theo định kỳ vào ngày 10/10 có 15/15 Chi hội tổ chức lao động.  Vận động 20 thẻ  BHYT , và 4 sổ BHXHTN,. Kết nạp 16 hội viên mới tại 7 chi hội nông dân.
 
[6] Trong tháng làm hồ sơ cho 2 hộ vay vốn tạo việc làm và hộ thoát nghèo với số dư nợ là; 116 tr đồng
                [7] Trong đó Thuế ngoài quốc doanh 5.393.100.000 đồng, Thuế thu nhập cá nhân 660.600.000 đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 256.400.000 đồng, lệ phí trước bạ 1.645.900.000 đồng,  phí lệ phí 189.500.000 đồng, thu khác tại xã 36.600.000 đồng, thuê đất 585.000.000 đồng, cấp quyền khóang sản 9.000.000 đồng, tiền cấp quyền sử dụng đất 12.533.000.000 đồng.
[8] Hoàn thiện 5 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất. Phối hợp Văn phòng đăng ký tiến hành Dẫn đạc 14 trường hợp đăng ký đo đạc, tách thửa
[9] số tiền gần 1,2 tỷ đồng/632 đối tượng và chi trả trợ cấp BTXH số tiền 215.100.000/432 đối tượng. Kiểm tra và làm hồ sơ tăng mới cho 01 đối tượng 80 tuổi, 13 hồ sơ người khuyết tật và nuôi dưỡng người khuyết tật. Trình và duyệt 11 hồ sơ thường xuyên
          [10] Khai sinh: 25 trường hợp, Khai tử: 14 trường hợp,, Kết hôn: 11 đôi, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 22 trường hợp, chứng thực bản sao từ  bản chính 150 trường hợp
                 [11] Thủ tục thường trú 45  trường hợp, thủ  tục tạm trú 09 trường hợp, nhập sinh 15, xác nhận dân sự 152, trả lời HK 03 điện tử 115 phiếu.

Nguồn tin: Ban biên tập:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay157
  • Tháng hiện tại1,824
  • Tổng lượt truy cập175,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây