CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CẨM XUYÊN

Thứ hai - 10/01/2022 10:35 862 0
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
   UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

        Số: 14/CTr-UBND                                 Cẩm Xuyên, ngày  07  tháng 01  năm 2022

                     
                            CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
 
 

Thực hiện Nghị Quyết HĐND Thị trấn khóa VIII kỳ họp thứ 3 về các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND thị trấn Cẩm Xuyên xây dựng chương trình công tác năm 2022 như sau:
 
Stt Nội dung Cán bộ tham mưu Cán bộ
chỉ đạo
THÁNG 1
01 Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã. Đ/c Hà


Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
02 Các ban, ngành, cán bộ, công chức xây dựng chương trình công tác, quy chế phối hợp để thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Các ban, ngành, Cán bộ, công chức
03 Chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 4 HĐND thị khóa VIII Văn phòng - KT
04 Kiểm kê, bàn giao tài sản sau khi sáp nhập Đ/c Sử, Lệ
05 Hoàn thành gieo cấy lúa vụ Xuân 2022 Đ/c Quy
06 Điều tra chăn nuôi 01/01.Thống kê các chỉ tiêu KT – XH, rà soát HTX ĐC Xuyến
07 Tích cực chống rét, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, đàn gia súc, gia cầm. Kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm Đ/c Quy
08 Tổ chức tuyên truyền và giám sát thực hiện hương ước Đ/c Nga (VH),
Đ/c Khôi
09 Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022 Đ/c Hà
10 Kiểm tra VSATTP trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán BCĐ vệ sinh ATTP
11 Xây dựng kế hoạch Thu thuế môn bài năm 2022 Đ/c Nhung
12 Báo cáo độ tuổi 17, chốt quân số nhập ngũ năm 2022. Lập kế hoạch trực tết Đ/c Tuấn,
 đ/c Quý
13 Bảo đảm ANCT- TTATXH trước, trong và sau Tết. Đ/c Sơn, Trung
14 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Đ/c Sử, Đ/c Lệ
15 Kiểm tra các hộ kinh doanh Vật tư NN Đ/c Khuyến,
đc Quy
16 Xây dựng giá đất cụ thể phục vụ đấu giá đất ở Đ/c Linh
17 Ban hành kế hoạch CCHC, kiểm Soát TTHC; Lịch tiếp công dân Đ/c Hà
18 Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đưởng lối, CS pháp luật NN và nghị quyết HĐND Đ/c Khôi
19 Kiểm tra, sữa chữa các loa truyền thanh bị hư hỏng. Đ/c Nga,
 đ/c Hạnh
20 Tổ chức điều tra xây dựng và vốn đầu tư Đ/c Xuyến
21 Khảo sát các hộ khó khăn, tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Đ/c Khuyên
22 Tổ chức hội nghị triển khai tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đ/c Hà
23 Tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ và ra quân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đ/c Thanh(Chỉnh trang đô thị)
24

 
Sữa chữa hệ thống truyền thanh. Ban hành quy chế hoạt động truyền thanh năm 2022. Kiện toàn ban biên tập, phát thanh Đ/c Nga
 
25 Lập khung Kế hoạch xây dựng NTM và KDC kiểu mẫu năm 2022 Đ/c Thanh(Chỉnh trang đô thị)
26 Thanh toán lương, phụ cấp, kinh phí NCC, các hoạt động chi theo Nghị quyết HĐND thị Đ/c Sử, Đ/c Lệ  
27 Kiện toàn BCĐ, BQL xây dựng Chỉnh trang đô thị, Ban phát triển các tổ dân phố Đ/c Khuyến, đ/c Thanh
28 Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đ/c Hạnh
29 Cắm mốc mặt bằng đường Đ/c Linh
30 Triển khai thi công công trình đường huyện lộ  kéo dài Đ/c Thanh
31 Xây dựng kế hoạch PCTT, TKCN năm 2022. Đ/c Tuấn

 
THÁNG 2
1 Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đ/c Tuấn,
 đ/c Quý
Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
2 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung
3 Tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đ/c Nga (VH)
4 Chỉnh lý sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ Đ/c Xuyến
5 Thống kê, kiểm kê biến động đất đai Đ/c Linh
6 Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Khảo sát tổng đàn gia súc, gia cầm đợt 1. Tiêm phòng GS-GC đợt 1/2022 Đ/c Quy
7 Rà soát trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT
Đ/c Khôi
8 Duyệt hồ sơ BTXH cho đối tượng người cao tuổi Đ/c Khuyên
9 Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, đảm bảo nguồn nước cho cây lúa. Đ/c Quy
10 Tổ chức ký cam kết các hộ chăn nuôi đảm bảo VSMT Đ/c Linh
11 Chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ bầu cử Các đ/c đã được phân công
12 Huấn luyện điều lệnh đội ngũ phục vụ lễ ra quân huấn luyện tại Bộ CH Quân sự Tỉnh. Đ/c Tuấn,
 đ/c Quý
13 Thanh toán lương, phụ cấp, kinh phí NCC, phụ cấp tổ dân phố, các hoạt động chi theo Nghị quyết HĐND tỉnh Đ/c Lệ  
14 Thành lập đoàn khảo sát thực trạng vườn hộ và lựa chọn, lập danh sách các hộ xây dựng vườn mẫu năm 2022 Đ/c Thanh
15 Chỉ đạo nhân dân dặm tỉa và bón thúc đẻ cho lúa vụ Xuân Đ/c Quy
16 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng chỉnh trang đô thị năm 2021 Đ/c Thanh
17 Thành lập tổ công tác xử lý hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất trước năm 1980 Đ/c Linh
18 Khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch phân lô chi tiết đất ở nông thôn       Đ/c Linh
19 Phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch XD NTM Đ/c Thanh
20 Tổng hợp, đăng ký khối lượng đường GTNT, RTN, KBTNĐ Đ/c Thanh
21 Giám sát, đôn đốc thi công công trình đường GTNT thôn 3,4a, thôn 6 Đ/c Thanh
22 Phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Các ban, ngành
23 Quyết toán tài chính các tổ dân phố Đ/c Sử, Lệ
THÁNG 3
1 Kiểm kê quỹ tổ dân phố, tài sản các, ban ngành Đ/c Sử, Lệ Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
2 Điều tra DN, HTX năm 2022 Đ/c Xuyến
3 Duyệt hồ sơ ưu đãi học sinh cho đối tượng NCC Đ/c Khuyên
4 Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, đảm bảo nguồn nước cho cây lúa. Đ/c Quy
5 Chuẩn bị hồ sơ thẩm định ngân sách quý I/2022 Ban tài chính
6 Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Đ/c Khôi
Tăng cường bảo đảm ANCT –TTATXH trên địa bàn. Đ/c Sơn, Trung
8 Giao ban Chỉnh trang đô thị 3 tháng đầu năm Đ/c Thanh
9 Lập phương án dự toán xây dựng vườn mẫu.  Đ/c Thanh
10 Ổn định biên chế lực lượng dân quân chuẩn bị công tác huấn luyện chiến đấu năm 2022
Đ/c Tuấn,
 đ/c Quý
11 Triển khai kế hoạch xây dựng đường, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo chính sách hỗ trợ
Đ/c Thanh
 
12 Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận đất ở có nguồn gốc trước 1980 Đ/c Linh
13      
14 Thành lập đoàn tự kiểm tra công tác CCHC đợt 1/2022 Đ/c Hà  
15 Rà soát, bổ sung hồ sơ các tiêu chí đô thị VM Đ/c Thanh  
16 Tập huấn, tham quan vườn mẫu Đ/c Thanh  
THÁNG 4
01  Phối hợp tổ chức tảo mộ vô danh nhân dịp Tết thanh minh. Đ/c Khuyên,
Đc Nga

Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến

Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
 
02 Điều tra tổng đàn gia súc, gia cầm và điều tra dân số thời điểm 01/4. Đ/c Xuyến
03 Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5. Đ/c Nga
04 Giao thu quỹ phòng chống thiên tai Đ/c Sử, Lệ
05 Đăng ký NVQS cho độ tuổi 17. Phúc tra dự bị động viên Đ/c Tuấn,
 đ/c Quý
06 Cung ứng xi măng xây dựng đường, kênh, rãnh thoát nước Đ/c Thanh
07 Rà soát văn bản QPPL còn hiệu lực       Đ/c Khôi
08 Xét duyệt đối tượng người khuyết tật Đ/c Khuyên
09 Ra quân huấn luyện chiến đấu lực lượng dân quân 2022 Đ/c Tuấn,
 đ/c Quý
10 Đôn đốc thực hiện các dự án trên địa bàn Đ/c Thanh
11 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên  địa bàn Đ/c Sơn, Trung
12 Tăng cường giám sát chỉ đạo các thôn đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng. Đ/c Thanh
13 Xây dựng hồ sơ trình UBND huyện thẩm định các lô đất phục vụ đấu giá Đ/c Linh
14 Lập kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật  phòng chống thiên tai, TKCN năm 2022. Đ/c Tuấn,
 đ/c Quý
THÁNG 5
01 Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) Đ/c Nga (VH)
02 Chỉ đạo các trường Tổng kết năm học 2021-2022. Đ/c Nga (VH)
03 Tổ chức thăm đồng định sản đánh giá năng suất vụ Xuân 2022 đ/c Quy
04 Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2022. đ/c Quy
05 Đôn đốc xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu Đ/c Thanh
06 Chỉ đạo các thôn nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất Đ/c Quy
07 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung
08 Tổ chức phát động “Tháng hành động vì trẻ em”. Đ/c Khuyên
THÁNG 6
01 Thành lập BCĐ chống hạn cho cây trồng. Hoàn thành gieo cấy vụ Hè Thu 2022 Đ/c Quy
02 Chỉ đạo các ngành sơ kết 6 tháng đầu năm Các ngành
03 Lập kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 Đ/c Khuyên
04 Chuẩn bị hồ sơ thẩm định ngân sách quý II/2022 Ban tài chính
05 Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ xây dựng chỉnh trang đô thị. Đ/c Thanh
06 Rà soát Thủ tục Hành chính cấp xã Đ/c Hà
07 Tăng cường bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn
Đ/c Sơn, Trung
08 Sơ kết Chỉnh trang ĐTVM 6 tháng đầu năm 2022 Đ/c Thanh
09 Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ 4, HĐND thị khóa VIII. Văn phòng – Kê toán
10 Bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Đ/c Sơn, Trung
11 Chỉ đạo thúc đẻ lúa Hè thu, phòng trừ sâu bệnh Đ/c Quy
THÁNG 7
01 Tăng cường phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo nguồn nước cho cây lúa. Đ/c Quy
Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến

 
02 Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 Đ/c Nga, Đ/c Khuyên
03 Tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng. Khảo sát tổng đàn gia súc, gia cầm đợt 2
Đ/c Quy, Gia

 
04 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung
05 Kiểm kê tài chính trường trạm, Hợp tác xã Đ/c Sử, Lệ
06 Tiếp tục cung ứng xi măng cho các thôn xây dựng đường, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng Đ/c Thanh
07 Phối hợp tổ chức tốt kỳ họp thứ III – HĐND thị, khóa VIII Đ/c Hà
THÁNG 8
01 Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2/2022 Đ/c Quy, Gia  
02 Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, đảm bảo nguồn nước cho cây lúa. Đ/c Quy
03 Rà soát, điều tra cung cầu lao động, việc làm năm 2022 Đ/c Khuyên
04 Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng Đ/c Tuấn
Đ/c Quý
05 Tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9. Đ/c Nga, Hạnh
06 Tổ chức Hội nghị giáo dục năm học 2022 – 2023 Đ/c Nga
07 Quyết toán quỹ phòng chống thiên tai Đ/c Sử, đ/c Lệ  
08 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung  
THÁNG 9
01 Chỉ đạo thu hoạch nhanh lúa Hè Thu và hoa màu. Đ/c Quy Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
 
02 Chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng năm học 2022-2023. Đ/c Nga
03  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9. Đ/c Nga
04 Bảo đảm ANTT - ATXH địa bàn nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9. Đ/c Sơn, Trung
05 Thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm CN. Đ/c Tuấn,
 Đ/c Quý
06 Xây dựng kế hoạch phát triển KT –XH, định hướng thị trường năm 2022 Đ/c Hà
07 Chuẩn bị hồ sơ thẩm định ngân sách quý III/ 2022 Ban tài chính
08 Giao ban chỉnh trang đô thị 9 tháng Đ/c Thanh
09 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung
10 Lập kế hoạch tuyển quân. Rà soát danh sách độ tuổi 17, 18 Đ/c Tuấn,
 Đ/c Quý
 
THÁNG 10
01 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập hội LHPNVN 20/10 Đ/c Nhân, Đc. Nga Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
 
02 Nghiệm thu các công trình đường, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng Đ/c Thanh
03 Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đ/c Quy
04 Tổ chức rà soát xã phường phù hợp trẻ em năm 2022 Đ/c Khuyên
05 Tổ chức điều tra chăn nuôi 01/10/2022 Đ/c Xuyến
06 Xét, công nhận gia đình văn hoá, GĐTT, GĐHH năm 2022 Đ/c Nga
07 Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành công an Đ/c Sơn, Trung
08 Bảo đảm tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung
09 Cung cấp các giống cây ăn quả cho các TDP Đ/c Quy
10 Thành lập đoàn tự kiểm tra công tác CCHC đợt 2/2022 Đ/c Hà
THÁNG 11
01 Phối hợp với UBMTTQVN tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và tổng kết tổ dân phố văn hoá. Đ/c Nga
Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
   Đ/c Khuyến
 
02 Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra CCHC, TTHC, VTLT Văn phòng - Tư pháp, các ngành
03 Chỉ đạo cày dập rạ, đắp bờ dữ nước và xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2023 Đ/c Quy
04 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Đ/c Nga
05 Điều tra, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo 2023 Đ/c Khuyên
06 Tổng hợp Báo cáo KT-XH,QP - AN năm 2022 Đ/c Hà
07 Xét, công nhận tổ dân phố “An toàn về ANTT” năm 2022. Đ/c Sơn, Trung
08 Rà soát danh sách mừng thọ đầu xuân 2023 Đ/c Phượng
09 Thành lập Hội đồng sơ tuyển xã, chốt quân số khám tuyển quân tại huyện Đ/c Tuấn,
Đc Quý
10 Tuyên truyền kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam Đ/c Khôi
11 Kiểm tra tiến độ xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu và kết quả thực hiện ký cam kết đầu năm Đ/c Thanh
12 So tuyển nghĩa vụ nghiã vụ quân sự Đ/c Tuấn,
Đc Quý
13 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung
14 Hoàn thành hồ sơ quyết toán xây dựng đường, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng Đ/c Thanh
15 Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ 5, HĐND thị khóa VIII. Văn phòng – Kê toán
16 Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo Kinh tế - Xã hội, báo cáo thu chi ngân sách 11 tháng năm 2022 Đ/c Hà, Sử  
THÁNG 12
01 Triển khai điều tra cây lâu năm năm 2022 Đ/c Xuyến Đ/c Quỳnh
Đ/c Đức
      Đ/c Khuyến
 
02 Tổ chức đánh giá, phân loại, cán bộ, công chức năm 2022. Đ/c Hà

Đ/c Hà
03 Xét thi đua năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2023.
04  Phối hợp tổ chức tốt kỳ họp kỳ họp thứ 5, HĐND thị khóa VIII. Văn phòng – Kế toán
05 Kiểm kê tài chính tổ dân phố, trường, trạm YT, HTX  
06 Tổng kết các ngành năm 2022 Các ngành
07 Hoàn thành hồ sơ các công trình xây dựng trong năm để giải ngân. Đ/c Thanh
08 Hoàn thành giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết HĐND thị Đ/c Sử, đ/c Lệ
09 Tổng kết công tác Quốc phòng - AN - TP năm 2022 Công an, Quân sự, tư pháp phối hợp
10 Quyết toán thu, chi năm 2022 Đ/c Sử
11 Kiểm tra hồ sơ tiêu chí chỉnh trang đô thị Đ/c Thanh
12 Khảo sát, lập bộ thuế môn bài 2023 Đ/c Nhung
13 Triển khai sản xuất vụ Xuân 2023; chống rét cho gia súc, gia cầm. Đ/c Quy
 
14 Nghiệm thu KDC mẫu, vườn mẫu Đ/c Thanh
15 Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn Đ/c Sơn, Trung
             
Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác, cụ thể hàng quý, hàng tháng sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND thị để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022./.
  
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện;
 - BTV Đảng uỷ thị;
 -TT HĐND thị;
- Cán bộ, công chức, KCT;
- 18 tổ dân phố;
- Trường, trạm Y tế;
 - Lưu VP.

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH


                 Nguyễn Như Quỳnh
 

 

Nguồn tin: Ban Tư pháp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay153
  • Tháng hiện tại1,820
  • Tổng lượt truy cập175,505
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây