Kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Thứ hai - 30/09/2019 10:22 201 0
Kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm
Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
Thị trấn Cẩm Xuyên
Thị trấn Cẩm Xuyên
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

6 tháng đầu năm 2019, thực hiện kế hoạch nhà nước trong điều kiện có nhiều thuận lợi, bên cạnh đó cũng không ít khó khăn. Tình hình dịch tả lợn Châu phi diễn ra hết sức phức tạp. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, các cấp các ngành, sự phối hợp của Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với sự đồng thuận, nổ lực phấn đấu của nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
I.  Những kết quả đạt được
 1. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế
          1.1. Sản xuất nông nghiệp   

             Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 194 ha, đạt 100% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, chủ động phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh hiệu quả nên năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay, bình quân đạt 52 tạ/ha; sản lượng 1008 tấn. Hoa màu và cây công nghiệp phát triển tốt. Đậu các loại, diện tích 1,0 ha, năng suất 8 tạ/ha, sản lượng 0,8 tấn; rau các loại diện tích 25ha, năng suất đạt 60 tạ/ha, sản lượng 150 tấn. Sản xuất hè thu đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời vụ Tập trung chỉ đạo xóa vườn tạp, xây dựng 10 vườn mẫu, phát triển kinh tế vườn hộ đặc biệt là các loại rau, củ, quả, chè, cây ăn quả.

     Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 25.299 con, trong đó đàn trâu, bò 217 con; đàn lợn 3.997 ; đàn gia cầm 21.085 con. Tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2019 đạt  70 % so với kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại lò giết mổ tập trung. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển ổn định với diện tích 8,3 ha. Các chính sách kích cầu hỗ trợ phát triển sản xuất theo chủ trương của tỉnh, huyện được thực hiện tốt. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 42 tỷ.
1. 2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng
Tổng giá trị sản xuất TTCN, xây dựng ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 8,0 % so với cùng kỳ, trong đó sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 90 tỷ đồng, xây dựng tăng mạnh, ước đạt 90 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất cửa nhôm, nhựa, cửa sắt, sơn tỉnh điện, làm bánh, dò chả, chế biến rau, củ, quả.
1.3. Thương mại, dịch vụ
Tổng gia trị lưu chuyển hàng hóa tăng mạnh. Công tác phòng chống gian lận thương mại chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường.
Hệ thống dịch vụ tăng lên đáng kể, đa dạng các loại hình dịch vụ; các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển. Đến nay, trên địa bàn toàn thị có 48 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động, có 7 hợp tác xã, có 1042 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ, trong đó có 336 hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại chợ hội. Dịch vụ văn hóa, y tế, kinh doanh tổng hợp tiếp tục phát triển, các hộ kinh doanh nhỏ phát triển nhanh, bước đầu đã hình thành các tuyến dịch vụ. Giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 250 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2018.
      1.4 . Tài nguyên & Môi trường
Tăng cường công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch, quản lý đất đai. Tập trung xây dựng  hồ sơ công nhận đất trước 18/12/1980. Tiến hành kiểm tra thực địa và xử lý 154 bộ hồ sơ, trong đó có 61 bộ hồ sơ tặng cho, chuyển nhượng, 14 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 79 bộ hồ sơ xin cấp công nhận đất có vườn ao gắn liền với đất ở trước 18/12/1980. Tiến hành bổ sung qui hoạch đất ở trên một số tổ dân phố đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả quĩ đất.
 Tập trung giải quyết tranh chấp đất đai; lấn chiếm, cho thuê đất sai qui định xử lý 21 trường hợp. Tiến hành đo đạc để áp giá đền bù tại vùng qui hoạch tổ dân phố 8.
Công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường đô thị được quan tâm. Vận động nhân dân mua thùng phân loại rác; giải phóng dứt điểm các điểm tập kết rác không đúng qui định. Thu gom rác thải tại các khu vực công cộng và các trục đường chính; nạo vét mương tiêu nước thải trên địa bàn. Triển khai thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý 923 tấn rác thải. Làm tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng ngày môi trường, Ngày đại dương Thế giới và tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam.
 1.5. Hoạt động tài chính, Tín dụng
 Thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều biện pháp tích cực, nên đạt nhiều kết quả. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 đạt 29,4 tỷ đồng, bằng 74 % so với kế hoạch huyện giao, trong đó ngân sách thị hưởng đạt gần 10,3 tỷ đồng bằng 58% so với kế hoạch HĐND thị giao.Tổng chi đến ngày 30/6/2019 đạt  10,1 tỷ đồng, đạt 56 % kế hoạch.
  Thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn tại các ngân hàng, tạo thuận lợi cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Dư nợ tại Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng chính sách tiếp tục tăng.Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn vay tại ngân hàng chính sách xã hội 612.500.000 đồng, tổng dự nợ đến thời điểm hiện nay

hơn 12 tỷ đồng. Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn với 191 hộ vay, dự nợ 10,6 tỷ đồng qua các tổ chức đoàn thể ủy thác.
1.6. Công tác chỉnh trang đô thị
       Vận động nhân dân xóa bỏ vườn tạp xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu. Đã vận động nhân dân hiến 1.456 m2 đất, 1.031 m hàng rào, trồng được 3500 m hàng rào xanh, 1200 m2 thảm hoa các loại, xây dựng được 1.400 m bồn hoa, trồng trên 2 km cây xanh trên các trục đường.
Huy động trên 4.500 ngày công và 17 ca máy, tập trung chỉ đạo xóa bỏ 37 vườn tạp tại tổ dân phố 2, tổ dân phố 4, tổ dân phố 6, tổ dân phố 8, tổ dân phố 10 tổ dân phố 15. Xây mương bê tông 152m, xây mương bằng gạch 686m, đổ đường bê tông 829m, mở rộng  lề đường  bằng bê tông 9700 m, cấp phối biên hòa được 240m3.
Hoàn thiện nhà đa chức năng trường tiểu học. Xây dựng 8 phòng ngủ trường mầm non đã xong phần thô. Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 8 đã xong phần móng  hoàn thiện sữa chữa cổng chào trên quốc lộ 8C. Làm lại hệ thống đèn led trang trí trên quốc lộ 1 A.
Tập trung chỉ đạo tổ dân phố 2, 4, 6 tiến hành xây dựng khu dân cư mẫu, xây dựng tổ dân phố 2 và 4 thành tuyến tham quan trải nghiệm. Xây dựng được 10/14 vườn mẫu đạt được trên 71,4% tiêu chí vườn mẫu.
2. Lĩnh vực văn hóa- xã hội
    1. . Thông tin tuyên truyền, VHVN - TT
Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, có chất lượng như giải bóng chuyền chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn 26/3. Tham gia tốt các giải thi đấu tại huyện như giải bóng chuyền nam cán bộ, công nhân,viên chức lao động toàn huyện năm 2019, giải cà kheo. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Xây dựng được 220 tin, 72 bài tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực có hiệu quả. Tổ chức Treo được 830 lượt cờ, 56 câu khẩu hiệu vượt đường và kẻ vẽ lại 4 pa nô, áp phíc. 
Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Phối hợp với đoàn liên nghành tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh karaoke, Internet trên địa bàn chấn chỉnh về thời gian hoạt động và công tác phòng chống cháy nổ. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 31/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Tập trung chỉ đạo các tổ dân phố hoàn thành xây dựng hương ước.
2.2. Lĩnh vực giáo dục
Tổng số học sinh của 3 trường học: 1.781 em trong đó: trường Mầm non 301 em, trường Tiểu học 849 em, trường THCS 631 em. Giáo dục tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. ChÊt l­îng d¹y vµ häc tõng b­íc ®­îc n©ng lªn. Học sinh giỏi ở 2 trường THCS và Tiểu học đạt cao, có 38 em đạt học sinh giỏi tỉnh và 125 em đạt học sinh giỏi huyện. Chất lượng học sinh giỏi của cả hai trường Trung học cơ sở và Tiểu học đều xếp thứ nhất toàn huyện. Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 98,7% (157 em/159 em).
Có 9 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh trong đó, có 2 giáo viên đạt thủ khoa môn Tiếng anh và Lịch sữ thuộc trường THCS và 7 giáo viên của trường Tiểu học; có 51 giáo viên giỏi huyện ( THCS 25 giáo viên, Tiểu học 21 giáo viên và Mầm non 5 giáo viên). Cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo tốt cho công tác dạy và học. Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia , cơ bản đảm bảo đạt theo đề án trường trọng điểm, Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
2.3. Lĩnh vực Y tế, dân số, Kế hoạch hóa gia đình
 Triển khai công tác phòng chống dịch, chủ động giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, chăm sóc sức khỏe  nhân dân được quan tâm. Khám, chữa bệnh cho 902 lượt người, trong đó chuyển lên tuyến trên là 28 người. Điều trị ngoại trú 874 bệnh nhân. Tập trung đẩy mạnh lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhân dân, đến nay đạt  82 %. Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm ,bệnh mãn tính đã được cán bộ trạm y tế  phát hiện ,theo dõi, tăng huyết áp 491 đối tượng,đái tháo đường 157 đối tượng gửi lên tuyến trên điều trị sớm, hạn chế biến chứng cho người dân, tỷ lệ tham gia BHYTđạt 91% .
Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia như: Cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi uống Vi ta min A, có 798/823 cháu đạt 98 %; Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiếm 3,9%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiếm 6,4 %; nâng cao tỷ lệ và chất lượng tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả, tỷ lệ tiêm chủng 8 loại vắc xin có 30/140cháu đạt 21,4 % lý do đạt thấp do thiếu vắc xin 5 trong 1 từ tháng 7 năm 2018 (chuyển đổi vắc xin Quimi-Hip sang Combefive); Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Kiểm tra VSATTP được 40/103 hộ, đạt 39 %. Làm tốt công tác truyền thông, điều tra, thống kê các đối tượng nghiện ma túy, gái mại dâm trên địa bàn.
      Thực hiện tốt kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Dân số KHHGĐ đến tận người dân. Tổng số trẻ sinh trong 6 tháng là 40 cháu, trong đó, sinh con thứ 3 trở lên 14 trường hợp, chiếm 30%, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ suất sinh thô bằng 7,02 %0 ; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 2,24 %0 , giảm 1,68 %0 so với năm 2018.
      2.4. Công tác chính sách và xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm
  Cấp phát chế độ cho các đối tượng chính sách đầy đủ, kịp thời, với số tiền gần  4,4 tỷ đồng cho 432 đối tượng trợ cấp thường xuyên.
Cấp 1.697 thẻ BHYT cho tất cả các đối tương như người có công, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80,7%. Xây dựng hồ sơ cho các đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đến nay có 14 hồ sơ người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng và hồ sơ người khuyết tật mới đã có quyết định.
Thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm động viên, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán với 1.328 suất quà, trị giá 222.950.000 đồng. 
Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm. Phối hợp tổ chức được 2 lớp bóng đá có 60 cháu tham gia, 4 lớp học võ có 80 cháu tham gia, 8 lớp học bơi 160 cháu tham gia.
Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,99% ( giảm 0,52% so với năm 2017), tỷ lệ hộ cận nghèo 2,06 % (giảm 0,74% so với năm 2017). Công tác giải quyết việc làm được thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, phát triển kinh tế.
3. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác quân sự địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ có hiệu quả.
Tổ chức học tập chính trị cho cán bộ cốt cán, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, công an viên, lực lượng dân quân, trung đội cơ động, lực lượng tại chổ, lực lượng binh chủng. Tổ chức kiện toàn lực lượng cho Trung đội cơ động 31 đồng chí, lực lượng tại chổ 33 đồng chí. Làm tốt công tác đăng ký độ tuổi 17, rà soát và tổ chức đăng ký cho 55 thanh niên, đạt 100%. Sơ khám nghĩa vụ quân sự cho 21 thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động, động viên 02 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu.
Tiến hành rà soát độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có 108 thanh niên trong đó, có73 thanh niên đang học, 35 thanh niên thôi học. Tổ chức đăng ký phúc tra dự bị động viên hạng 1, có 86 đồng chí; khảo sát đăng ký nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội là 28 đồng chí; đăng ký quân nhân dự bị hạng hai có 455 đồng chí; đăng ký phương tiện kỹ thuật cho 125 phương tiện các loại.
Thường xuyên mở các đợt truy quét, tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông đặc biệt là trong dịp tết, các ngày lễ trọng đại. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xẩy ra 28 vụ việc với 27 đối tượng, trong đó gây rối trật tự 04 vụ, sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản 10 vụ, đốt pháo nổ 01 vụ, trộm cắp tài sản 02 vụ, ghi lô đề 05 vụ, súng tự chế 01 vụ, vi phạm hành lang 02 vụ, sử dụng mua bán ma túy 03 vụ, vận động thu giữ 37 súng bắn bi. Tổ chức ký cam kết không tàng trữ, buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời đến người dân một cách nghiêm túc. Tập trung tuần tra xử lý vi phạm, tuyên truyền vận động nhân dân không thực hiện đốt pháo, thả đèn trời trong dịp tết.
Triệu tập răn đe, gọi hỏi 20 đối tượng. Tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục tái hòa nhập cộng đồng cho 05 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù. Làm thủ tục nhập khẩu cho 144 nhân khẩu, cấp giấy chuyển đi cho 20 khẩu.
Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2019  trên địa bàn xẩy ra 07 vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết, 05 vụ va quệt giao thông làm 10 người bị thương. Đặc biệt là trong dịp tết, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh đào quất, cây cảnh. Ra quân giải tỏa xong hành lang quốc lộ 1A, quốc lộ 8C, đường Trần Muông. Thu 23 biển quảng cáo, tháo dỡ 05 biển bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.
4. Về công tác Tư pháp- Hộ tịch, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
  Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua sinh hoạt của các đoàn thể ở tổ dân phố như: Luật giao thông đường bộ, Luật khiếu nại tố cáo, Luật đất đai, Luật phòng chống ma túy, Luật thú y và các nghị định Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác tư pháp-hộ tịch.
Công chứng và chứng thực  3245 lượt hồ sơ phục vụ nhân dân. Đăng ký khai sinh 103 người, trong đó khai sinh đúng hạn là 95 người, đăng ký lại việc sinh là 08 người; đăng ký kết hôn 43 đôi, xác nhận tình trạng hôn nhân 107 người; đăng ký khai tử 25 trường hợp.
Công tác tiếp dân, tham mưu phối hợp với các ban ngành đoàn thể giải quyết tốt đơn thư kiến nghị. Đến nay, đã giải quyết được 7/8 đơn chủ yếu đơn kiến nghị và tranh chấp đất đai góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
5. Công tác cải cách hành chính
Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Ban hành các quyết định, kế hoạch về công tác Cải cách hành chính và công khai bộ thủ tục hành chính; ban hành Quy chế tiếp dân tại công sở. Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho công dân cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Đầu tư phương tiện trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính. Tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2.
II. Một số hạn chế
 1. Chuyển đổi các vùng đất cao cạn sang trồng cây ăn quả còn chậm.Việc chỉ đạo xây dựng nhân rộng mô hình vườn mẫu chưa quyết liệt, thiếu sâu sát tận hộ. Việc hỗ trợ xây dựng mô hình ổi, thanh long thiếu quan tâm hướng dẫn chăm sóc.
2. Một số tổ dân phố chưa quyết liệt trong chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh nên nhiều nhiệm vụ đặt ra còn chậm; cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chưa tốt. Một số cán bộ kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm túc đặc biệt ở một số đoàn thể. Một số cán bộ làm việc còn thụ động, thiếu trách nhiệm, tâm huyết nên một số việc để kéo dài, thái độ ứng xử chưa phù hợp.
3. Một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch đặc biệt là thu ngoài quốc doanh, thuế phi nông nghiệp. Nợ quá hạn qua ủy thác của các tổ chức hội còn nhiều, chiếm tỷ lệ cao.
4. Trên lĩnh vực đất đai còn nhiều hạn chế, hồ sơ tồn đọng của những năm trước còn nhiều; đơn thư, kiến nghị, tranh chấp đất đai của nhân dân còn nhiều giải quyết chưa dứt điểm. Vai trò tự quản của ban cán sự một số tổ dân phố chưa được phát huy.
5. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế, ý thức bảo vệ môi trường và chấp hành đóng  phí vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân đặc biệt là hộ kinh doanh chưa cao. Tình trạng sản xuất, vứt rác, không đúng qui định làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị chưa giải quyết triệt để.
6. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa triệt để ở một số tổ dân phố, do thiếu sự, chỉ đạo quyết liệt và các biện pháp xử lý nghiêm túc.
7. Thực hiện các qui định về xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Thiếu kiểm tra, rà soát nhắc nhở đối với các đơn vị. Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao.
8. Tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục, phổ biến pháp luật các văn bản qui phạm pháp luật tuy đã được quan tâm song, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền chưa được phát huy hiệu quả.
9. Tệ nạn ma túy, lô đề còn nhiều tiềm ẩn; tình trạng trộm cắp còn nhiều, an ninh trật tự, an toàn xã hội còn phức tạp. Hoạt động đội trật tự đô thị còn hạn chế, chưa thực hiện có hiệu quả,tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn, xử lý vi phạm chưa triệt để.
 10. Công tác chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh ở một số đơn vị còn chậm; phát huy nội lực xây dựng kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị của cán bộ tổ dân phố còn nhiều hạn chế chưa tạo được sự vào cuộc của người dân mà còn trông chờ, ỉ lại cấp trên.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
            I. Một số chỉ tiêu chủ yếu
 1. Giá trị sản xuất đạt 430 tỷ đồng, tổng giả trị sản xuất cả năm 850 tỷ đồng.  sản xuất lương thực đạt 56 tạ/ha. Thu nhập bình quân trên 1 ha sản xuất nông nghiệp đạt 80 triệu đồng. Diện tích trồng lúa 190 ha, rau màu 40 ha. Đàn gia súc, gia cầm đạt 26.000 con. Tập trung xóa bờ thửa 15ha.  Xây dưng được 10 vườn mẫu, 2 khu dân cư mẫu. Xây dựng được 50 vườn đẹp, nhà sạch. Xây dựng tổ dân phố 2 thành tuyến tham quan trải nghiệm. Thành lập mới 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác.
2. Thu ngân sách đạt trên 23 tỷ đồng, tổng thu ngân sách cả năm đạt 40 tỷ; ngân sách địa phương đầu tư xây dựng cơ bản trên 9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng.
 3. Làm mới và nâng cấp 2,0 km đường bê tông cải tạo 3km đường bê tông bằng thảm nhựa, 1 km mương và rảnh thoát nước bằng bê tông, gạch; đào đắp mở rộng, cấp phối được 4 km đường. Hoàn thành hệ thống điện trang trí ở khu trung tâm.
 4. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, gia đình thể thao 45%; 100 % hộ dân đóng phí môi trường. Làm mới 1 nhà văn hóa tổ dân phố. 91 % tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Chất lượng giáo dục đứng tốp đầu của huyện, Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 25 %, tỷ lệ học sinh tiểu học bán trú đạt 20 %. Giảm tỷ lệ sinh trên 2 con xuống còn 12 %
 5. Giảm 0,4 % hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85 %; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%
 6. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu; 100% tổ dân phố đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu
7. 80% hộ gia đình có thùng phân loại rác; 30 hộ xây dựng hố ủ rác bằng chế phẩm sinh học.
II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Tăng cường công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi đảm bảo vụ Hè thu thắng lợi. Tập trung chỉ đạo xóa bờ thửa thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất  rau, củ, quả, phát huy hiệu quả kinh tế vườn. Thực hiện quyết liệt công tác tiêm phòng. Kiểm soát tốt công tác giết mổ gia súc. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không chấp hành tiêm phòng theo qui định.
          2. Giảm tối đa đàn lợn, chỉ tập trung ở những tổ dân phố có điều kiện, giảm  chăn nuôi ở trong khu dân cư trung tâm. Tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi.Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm với các loại giống mới đưa vào trên địa bàn để tham thế đàn lợn.
3. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ để phát triển các ngành nghề, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp; thu hút các nguồn vốn của các tổ chức và cá nhân đầu tư vào địa bàn. Tăng cường kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kém chất lượng. Tăng cường khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ.
4. Tập trung thu ngân sách đạt kế hoạch ®¶m bảo các nhiệm vụ chi. Thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn, tập trung giải quyết nợ quá hạn, nợ xấu, tạo thuận lợi cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất.
   5. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải quyết tốt các thủ tục về đất đai, giải quyết dứt điểm tồn đọng hồ sơ đất qua các thời kỳ, các lấn chiếm, tranh chấp, đơn thư kiến nghị của nhân dân; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất. Hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng qui hoạch khu dân cư tổ 8; hạ tầng đất dân cư tổ 6. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng thùng rác theo đúng qui định, phân loại rác tại hộ. Tăng cường kiểm tra xử phạt trên lĩnh vực môi trường. Nâng cao hiệu quả thu gom xử lý rác thải.
6.  Đổi mới phương pháo chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện tốt công tác qui hoạch quản lý qui hoạch. Hoàn thành hệ thống đèn trang trí ở trung tâm tạo điểm nhấn. Tiếp tục đầu tư ngân sách làm đường bê tông. Tiếp tục vạn động nâng cấp mặt đường bê tông bằng nhựa các bon, kênh mương, rảnh thoát nước , xây dựng và tu sủa nhà văn hóa, sửa chữa cổng chào của tổ dân phố; kêu gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang thị để từng bước đóng cửa nghĩa trang trong các vùng qui hoạch. Xây dựng công viên; lát sân trường tiểu học, mầm non; hoàn thành cơ sở vật chất các trường đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng hậ tầng đất dân cư tổ 6, tổ 8. Thực hiện tốt qui chế dân chủ, huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; Tăng cường quản lý đô thị, quản lý xây dựng. Kiểm tra, xử lý, nghiêm túc việc cấp phép xây dựng. Tập trung xây dựng hàng rào xanh; cây xanh, hoa trên các trục đường chính.
7.  Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các phong trào TDTT-VHVN. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động văn hóa, thể thao. Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình thể thao. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. Đảm bảo các trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lương giáo dục. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Kiểm tra, rà soát việc đăng ký gia đình văn hóa. Triển khai thực hiện hương ước của tổ dân phố.
 8. Nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện đúng các chế độ, chính sách về Y tế cho các đối tượng chính sách xã hội. Hoàn thiện việc lập hồ sơ sức khỏe cho nhân dân. Phối hợp các đoàn thể tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác phòng chống dịch bênh ở người. Tiếp tục tuyên truyền về pháp lệnh Dân số - KHHGĐ; Tổ chức dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, tăng cường tuyên truyền vận động giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc trẻ em.
9. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn. Rà soát hoàn thành hồ sơ thực hiện chế độ cho dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết các chính sách tồn đọng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giải quyết việc làm; tăng cường phối hợp tốt với các tổ chức đẩy mạnh tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động.
10. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên truyền luật, thông tư, nghị định đã có hiệu lực. Bổ sung tủ sách pháp luật phục vụ Nhân dân. Phối hợp với các ngành đoàn thể giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; tăng cường rà soát thực hiện các thủ tục hành chính đúng với quy định. Tập trung  đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xây dựng hệ thống ISO theo qui định.
11. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vũng ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ-Sẵn sàng chiến đấu. Cũng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt, trung đội cơ động các tiểu đội dân quân. Đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu.  Hoàn thiện các phương án đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ cứu nạn.
12. Đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và công tác đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ; Tăng cường công tác giao ban, củng cố các tổ liên gia, tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy hiệu quả phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm. Tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc quản lý nhân hộ khẩu, quản lý hành chính. Hoàn thiện các dữ liệu, hồ sơ đề án quản lý cư trú. Tập trung giải phóng hành lang. Thường xuyên kiểm tra việc cơi nới, lấn chiếm, hành lang vỉa hè. Tăng cường xử phạt hành chính đảm bảo nghiêm túc theo qui định pháp luật.
13. Tập trung thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính mở rộng thị trấn theo đề án của huyện, triển khai chương trình hành động, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo theo tinh thần nghị quyết 18 hội nghị Trung ương 6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua khen thưởng./.
Vườn mẫu

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay269
  • Tháng hiện tại7,495
  • Tổng lượt truy cập187,177
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây