Tình hình Kinh tế-Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Thứ tư - 11/08/2021 14:55 135 0
BÁO CÁOTình hình Kinh tế-Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN

Số:  493  /BC-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Cẩm Xuyên, ngày 22 tháng 6  năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình Kinh tế-Xã hội 6 tháng đầu năm,
 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tác động trên mọi mặt của đời sống xã hội, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Bên cạnh đó trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên dịch, bệnh trên đàn vật nuôi, lốc tố, mưa lớn ... diễn biến hết sức phức tạp, đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân. 
Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành, sự phối hợp của Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với sự đồng thuận, nổ lực phấn đấu của nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
I.  Tình hình thực hiện
 1. Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-Xã hội năm 2021
Trên cơ sở kết quả 5 tháng, ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 đã đề ra tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND thị phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra (đạt trên 50%), trong đó: Có 6/6 chỉ tiêu về kinh tế đạt trên 50% kế hoạch
  1.1. Sản xuất nông nghiệp   

             Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 590 ha, đạt 100% kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, chủ động phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh hiệu quả nên năng suất lúa đạt cao bình quân đạt 62 tạ/ha; sản lượng 3.658 tấn, trong đó phá bỏ bờ thửa nhỏ được 110 ha. Hoa màu và cây công nghiệp phát triển tốt. Đậu các loại, diện tích 8 ha, năng suất 8 tạ/ha, sản lượng 6,4 tấn; rau các loại diện tích 118 ha, năng suất đạt 50tạ/ha, sản lượng 590 tấn. Sản xuất hè thu đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời vụ. Tập trung chỉ đạo xóa vườn tạp, xây dựng 05 vườn mẫu, phát triển kinh tế vườn hộ đặc biệt là các loại rau, củ, quả, chè, cây ăn quả.

    


Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 55.115 con, trong đó đàn trâu, bò 515 con; đàn lợn 1.250 đàn gia cầm 53.350 con. Tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2021 đạt  67 % so với kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại lò giết mổ tập trung. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển ổn định với diện tích 14,3 ha. Các chính sách kích cầu hỗ trợ phát triển sản xuất theo chủ trương của tỉnh, huyện được thực hiện tốt. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 60 tỷ.
1. 2. Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng
Tổng giá trị sản xuất TTCN, xây dựng ước đạt 170 tỷ đồng, giảm 1,2 % so với cùng kỳ, trong đó sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 80 tỷ đồng, xây dựng tăng mạnh, ước đạt 90 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất cửa nhôm, nhựa, cửa sắt, sơn tỉnh điện, làm bánh, dò chả.
1.3. Thương mại, dịch vụ
 Công tác phòng chống gian lận thương mại chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường.
Hệ thống dịch vụ tăng lên đáng kể, đa dạng các loại hình dịch vụ; các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển. Đến nay, trên địa bàn toàn thị có 54 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động, có 07 hợp tác xã, có 1169 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ(1). Dịch vụ văn hóa, y tế, kinh doanh tổng hợp tiếp tục phát triển, các hộ kinh doanh nhỏ phát triển nhanh, bước đầu đã hình thành các tuyến dịch vụ. Giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 220 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020.
      1.4 . Tài nguyên & Môi trường
Tăng cường công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch, quản lý đất đai. Tập trung xây dựng  hồ sơ công nhận đất trước 18/12/1980.  Tiến hành kiểm tra thực địa và  xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân(2).  Tiến hành lập quy hoạch chi tiết phân lô ở các tổ dân phố: Tổ dân phố 2, TDP 4, TDP 6, TDP 10; GPMB đề nghị UBND huyện đấu giá QSD đất tại TDP 10 và TDP 6. bổ sung qui hoạch đất ở trên một số tổ dân phố đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất. Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị trấn. 
 Tập trung giải quyết tranh chấp; Xử lý lấn chiếm đất đai 3 trường hợp. Tiến hành giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 1A, đường 124, đường Phạm lê Đức, Đường Phan Đình Giót, Cầu hội mới.
 ________________________________________________________
1. Trong đó có 304 hộ kinh doanh tại Trung tâm thương mại chợ hội, 26 hộ kinh doanh tại Chợ mới
2.Trong đó có 151 bộ hồ sơ tặng cho, chuyển nhượng, 72 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 78 bộ hồ sơ xin cấp công nhận đất có vườn ao gắn liền với đất ở trước 18/12/1980
Công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường đô thị được quan tâm. Vận động nhân dân mua thùng phân loại rác; giải phóng dứt điểm các điểm tập kết rác không đúng qui định. Thu gom rác thải tại các khu vực công cộng và các trục đường chính, khu vực bờ Sông với hơn 400 khối rác; nạo vét mương tiêu nước thải trên địa bàn. Triển khai thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý 1160 tấn rác thải. Làm tốt công tác tuyên truyền hưởng ứng ngày môi trường, Ngày đại dương Thế giới và tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam.
 1.5. Hoạt động tài chính, Tín dụng
 Thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều biện pháp tích cực, nên đạt nhiều kết quả. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 đạt 23,5  tỷ đồng, bằng  48,8 % so với kế hoạch huyện giao, trong đó ngân sách thị hưởng đạt gần 13,5 tỷ đồng(4) bằng 23,8 % so với kế hoạch HĐND thị giao .Tổng chi đến ngày 30/5/2021 đạt 11 tỷ đồng.
Thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn tại các ngân hàng, tạo thuận lợi cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
1.6. Công tác xây dựng cơ bản, Xây dựng chỉnh trang đô thị
* Công tác xây dựng cơ bản:
- Tiến hành khởi công xây dựng nhà Một cửa; Khởi công xây dựng nhà tiếp dân; Khởi công xây dựng nhà văn hóa TDP 15; Khởi công xây dựng nhà Soạn lễ tại di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Thượng tướng Nguyễn Biên; Cấp phép xây dựng 52 nhà ở riêng lẻ;
* Xây dựng chỉnh trang đô thị
Vận động nhân dân xóa bỏ được 182 vườn tạp. Đã vận động nhân dân hiến 610 m2 đất, 560 m2 hàng rào, trồng được 5.480 km hàng rào xanh,  xây dựng được 250 m bồn hoa, trồng 447 cây bóng mát tại các tổ dân phố.
Huy động trên 15.138 ngày công. Xây mương bằng gạch 1.654 m, đổ đường bê tông 2.887 m đạt 24,5% so với kế hoạch, nạo vét kênh mương, rảnh toát nước được 6230m, cấp phối biên hòa được 1.048m3, Hoàn thành 784,1 m đường nhựa tuyến Nguyễn Đình Liễn đoạn từ Trường THCS đến Tổ dân phố 6, Lắp hệ thống đường điện chiếu sáng 200m.
 Tập trung chỉ đạo tổ dân phố 6, 8 tiến hành xây dựng khu dân cư mẫu. Xây dựng được 24 vườn mẫu đạt đạt từ 75-80%; trong đó có 5 vườn đạt 100 % tiêu chí vườn mẫu.
2. Lĩnh vực văn hóa- xã hội
    1. . Thông tin tuyên truyền, VHVN – TT
6 tháng đầu năm, đã xây dựng hơn 100 bài tuyên truyền về Bầu cử quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, xây dựng gần 50 bài, 100 lượt xe tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19(5).
____________________________________________________
4. Trong đó các khoản thu 100% đạt 682 triệu bằng 139,5%; thu phân chia theo tỷ lệ % đạt 8,1 tỷ bằng 15,8%; Thu bổ sung ngân sách đạt 3,4 tỷ bằng 70,7%.
5. Tiến hành treo cờ Đảng, cờ tổ quốc 2 bên đường với 500 cờ, 60 câu khẩu hiệu vượt trường, 14 pano, 100 áp phíc, tuyên truyền hơn 100 lượt trên loa phát than
Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nên hoạt động VH TDTT tập trung không được tổ chức theo kế hoạch. Tham giải bóng chuyền nam thanh niên thi đấu Giải chào mừng ĐH TDTT huyện, đạt giải 2 toàn đoàn. Tuyên truyền mừng Đảng mừng Xuân, lắp đặt hệ thống đèn trang trí phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu tạo nên bộ mặt Thị trấn khang trang
Công tác bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm; Tổ chức tốt các ngày lễ Giỗ đền Bà Cẩm Bào, Lễ Tất niên và Khai hạ ở đền Thượng tướng Nguyễn Biên, đền Cương khấu Lộc Sơn, đền Hữu Quyền.
Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Phối hợp với đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra sự chấp hành về lĩnh vực lưu trú mùa dịch của các nhà nghỉ trên địa bàn, kiểm tra nhắc nhở các lĩnh vực karaoke, intenet, bi-a về chấp hành đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tuyên truyền cho người dân về việc cưới, việc tang trong tình hình dịch Covid-19.
Luôn kịp thời tham mưu các văn bản về chỉ đạo các nội dung phòng chống covid 19 sớm nhất. Tuyên truyền về dịch Covid 19 luôn kịp thời. Tập trung chỉ đạo các tổ dân phố hoàn thành xây dựng hương ước. Xây dựng hồ sơ các  tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa năm 2021.
2.2. Lĩnh vực giáo dục
2.2. Lĩnh vực giáo dục
Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên(6). Chất lượng học sinh giỏi của cả hai trường Trung học cơ sở và Tiểu học đều xếp thứ nhất toàn huyện(7). Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2020-2021, trường THCS có 1 em đạt thủ khoa môn toán, 1 em nhất tỉnh lý Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 100%.
Có 14 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh trong đó, có 50 giáo viên giỏi huyện(8). Cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo tốt cho công tác dạy và học. Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia , cơ bản đảm bảo đạt theo đề án trường trọng điểm, Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 1. 
Bước đầu lập kế hoạch xây dựng trường trọng điểm của huyện tại trường Tiểu học thị trấn 2. Xây dựng kế hoạch phân luồng học sinh tiểu học vào lớp 1 của năm học 2021-2022 giữa 2 nhà trường.
_________________________________________________________________________________________
6. Tổng số học sinh của 3 trường học: 2.996 em trong đó: trường Mầm non 450 em, trường Tiểu học 1335 em, trường THCS 880 em
       7. Có 24 em đạt học sinh giỏi tỉnh và 229em đạt học sinh giỏi huyện. trường THCS có 1 em đạt thủ khoa môn toán, 1 em nhất tỉnh lý
         8 THCS 35 giáo viên, Tiểu học 22  giáo viên và Mầm non 5 giáo viên. Trường THCS có 2 giáo viên thủ khoa huyện năm học vừa qua.

2.3. Lĩnh vực Y tế, dân số, Kế hoạch hóa gia đình
* Công tác phòng chống dịch Covid-19
Triển khai công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm: Chủ động giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra. Trong đó công tác phòng chống dịch CoVid-19 được quan tâm. 6 tháng đầu năm 2021 cả nước diễn ra 2 giai đoạn: Tuy nhiên giai đoạn từ ngày 27/4 đến nay tình hình diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương trong tỉnh số ca bệnh (F0) ngày càng tăng, tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát, nguy cơ rất cao xảy ra trên địa bàn. Công tác PCD CoVid-19 đã bám sát chỉ đạo, triển khai kịp thời. Riêng giai đoạn 2 từ ngày 27/4 đến ngày 15/6/2021: Tổng khai báo y tế: 1083 người. Tất cả các công dân cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà đều có sức khỏe ổn định.
Công tác phòng chống dịch CoVid-19 được ban chỉ đạo đặc biệt quan tâm, nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh, chỉ đạo sát sao, kịp thời, các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc, các tổ dân phố, tổ truy vết cộng đồng, hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác giám sát người cách ly y tế tại nhà, truy vết người về từ các vùng có dịch hướng dẫn khai báo y tế, quyết định cách ly kịp thời theo quy định. Cách ly tập trung những trường hợp F1 xử lý môi trường, phun hóa chất tiêu độc khử trùng kịp thời khi xuất hiện F1 trong cộng đồng.
Bố trí nhân lực, vật tư, hóa chất, tổ chức thành công phòng chống dịch CoVid-19 trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
* Công tác Y tế, Dân số, kế hoạch hóa gia đình
Chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tổng số khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2021 đạt 816 lượt người, trong đó chuyển lên tuyến trên là 10 người. Điều trị ngoại trú 806 lượt bệnh nhân. Tập trung đẩy mạnh lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhân dân, đến nay đạt 95 %. Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính đã được quan tâm, hạn chế biến chứng cho người dân. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92,1 %. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia như: Cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi uống Vitamin A, có 1535/1630 cháu đạt 95 % ); Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 95/1053 chiếm 5,98 %; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi 144/1053 chiếm 13,67 %; nâng cao tỷ lệ và chất lượng tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả(9). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Thực hiện tốt kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Dân số KHHGĐ đến tận người dân(10). Tỷ suất sinh thô bằng: 81/12092 = 6,7 %0; tỷ suất chết thô bằng: 31/12092= 2,6 %0. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là: 4,1%0.
____________________________________________________________
9. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ có 69/160 cháu đạt 43,1 %  . Quản lý ATTP 65/65 hộ đạt 100%, tổng số hộ được kiểm tra 65/65 đạt 100%.
10. Tổng số trẻ sinh 6 tháng đầu năm là 81 cháu, trong đó, sinh con thứ 3 trở lên 17 trường hợp, chiếm 20,9 %.

 Phối hợp các nhà trường triển khai chương trình y tế học đường, triển khai công tác phòng chống dịch CoVid-19 tại các trường học. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học theo chương trình dự án. Tuyên truyền phòng chống các bệnh liên quan đên học đường.
  2.4. Công tác chính sách và xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm
  Cấp phát chế độ cho các đối tượng chính sách đầy đủ, kịp thời, với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng cho 662 đối tượng trợ cấp thường xuyên. Cấp và gia hạn 2.897 thẻ BHYT cho tất cả các đối tương như người có công, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Xây dựng hồ sơ cho các đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời (11). Tiến hành trình duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp một lần cho người có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được tặng bằng khen theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, đến thời điểm hiện tại có 8 hồ sơ đủ điều kiện. Xây dựng được 06 nhà tình nghĩa với trị tổng số tiền 370.000.000 tại tổ dân phố 4A, 5, 1, 10, 6A, 3.
Thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm động viên, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán(12)
Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,25 %, tỷ lệ hộ cận nghèo 1,35 %. Công tác giải quyết việc làm được thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, phát triển kinh tế.
3. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác quân sự địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ có hiệu quả.
Tổ chức học tập chính trị cho cán bộ cốt cán, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, công an viên, lực lượng dân quân, trung đội cơ động, Tiểu đội cơ động huyện, lực lượng tại chổ, lực lượng binh chủng. Tổ chức kiện toàn lực lượng cho Trung đội cơ động 28 đồng chí, lực lượng tại chổ 54 đồng chí. Làm tốt công tác đăng ký độ tuổi 17, rà soát và tổ chức đăng ký cho 70 thanh niên, đạt 100%. Sơ khám; tổ chức tốt các hoạt động, động viên 08 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu. Tiến hành rà soát độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có 625 thanh niên(13).
Tổ chức đăng ký phúc tra dự bị động viên hạng 1, có 176 đồng chí; khảo sát đăng ký nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội là 32 đồng chí; đăng ký quân nhân dự bị hạng hai có 395 đồng chí; đăng ký phương tiện kỹ thuật cho 55 phương tiện các loại.
___________________________________________________
11. Đến nay có 16 hồ sơ người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng và hồ sơ người khuyết tật mới đã có quyết định.
12. Tặng 1.804 suất quà, trị giá 223.000.000 đồng
13. Trong đó, có 305 thanh niên đang học, 320 thanh niên thôi học

Thường xuyên mở các đợt truy quét, tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông đặc biệt là trong dịp tết, các ngày lễ trọng đại và tập trung cho công tác bảo vệ ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xẩy ra 18 vụ việc với 29 đối tượng (14). Tổ chức ký cam kết, tập trung tuần tra xử lý vi phạm, tuyên truyền vận động nhân dân không thực hiện đốt pháo, thả đèn trời trong dịp tết.
Triệu tập răn đe, gọi hỏi 30 đối tượng. Tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục tái hòa nhập cộng đồng cho 10 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù. Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cho nhân dân(15).
Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xẩy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm  02 người chết, 08 vụ va quệt giao thông. Đặc biệt là trong dịp tết, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh đào quất, cây cảnh. Ra quân giải tỏa xong hành lang quốc lộ 1A, quốc lộ 8C, đường Trần Muông. Thu 45 biển quảng cáo, tháo dỡ 50 biển bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.
4. Về công tác Tư pháp- Hộ tịch, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
  Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua sinh hoạt của các đoàn thể ở tổ dân phố như: Luật giao thông đường bộ, Luật khiếu nại tố cáo, Luật đất đai, Luật phòng chống ma túy, Luật thú y và các nghị định Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác tư pháp-hộ tịch. Công chứng và chứng thực  627 lượt hồ sơ phục vụ nhân dân. Đăng ký khai sinh 149 người, trong đó khai sinh đúng hạn 132 là người, đăng ký quá hạn 02 người, đăng ký lại việc sinh là 15 người(16); Công tác tiếp dân, giải quyết tốt đơn thư kiến nghị. Đến nay, đã giải quyết được 10/12 đơn chủ yếu đơn kiến nghị và tranh chấp đất đai, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
5. Công tác cải cách hành chính
Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Ban hành các quyết định, kế hoạch về công tác Cải cách hành chính và công khai bộ thủ tục hành chính; ban hành Quy chế tiếp dân tại công sở. Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho công dân cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Đầu tư phương tiện trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính. 
___________________________________________________________
14. Trong đó gây rối Cố ý gây thương tích 01 vụ; Sử dụng trái phép chất ma túy 04 vụ; Trộm cắp tài sản 03 vụ; Đánh bạc: 02 vụ, Vận động thu hồi 01 hộp pháo hoa.
15. 73 nhân khẩu, cấp giấy chuyển đi cho 53 khẩu
16. Đăng ký kết hôn 42  đôi, xác nhận tình trạng hôn nhân 97 người; đăng ký khai tử 36 trường hợp.

 II. Đánh giá chung
1. Kết quả: Trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội: Sản xuất lúa Vụ xuân được mùa nhất từ trước đến nay, các loại hoa màu tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, sản xuất sạch, sản xuất an toàn; công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng cao; từng bước hoàn thành kế hoạch xây dựng chỉnh trang đô thị được quan tâm; Thu ngân sách đạt kết quả cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì ổn định, đặc biệt là tập trung cao. Mặc dù diễn biến dịch Covid 19 trên địa bàn toàn tỉnh và cả nước diễn biến hết sức phức tạp nhưng đã tổ chức đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các giải pháp nên chưa để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng trên địa bàn thị trấn; tổ chức thành công Kế hoạch bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Quốc phòng, An ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.
2. Một số khó khăn và hạn chế
- Chăn nuôi gia súc (trâu bò và lợn) còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch tả lợn Châu phi và dịch viêm da, nổi cục trên trâu bò, ảnh hướng rất lớn đến chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm của nhân dân, trong điều kiện nguồn lực của người chăn nuôi hạn chế sau thời gian dài liên tục chịu người thiệt hại do thị trường và dịch bệnh.
- Dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, tập trung khá lớn nguồn lực (Nhân lực, tài sản, kinh phí ngân sách) và thời gian cho phòng chống dịch, đã ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành  các chương trình, kế hoạch và hoạt động quản lý nhà nước của nhiều lĩnh vực.
- Một số tổ dân phố chưa quyết liệt trong chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh kết quả đạt được còn thấp. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị còn nhiều khó khăn.
- Một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch đặc biệt là thu cấp quyền sử dụng đất đạt thấp 38% so với dự toán HĐND thị giao.
- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế, ý thức bảo vệ môi trường và chấp hành đóng  phí vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân chưa cao. Tình trạng tập kết rác không đúng qui định làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị chưa giải quyết dứt điểm.
- Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa triệt để ở một số tổ dân phố. Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa được phát huy hiệu quả.
- Tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa bàn vẫn còn xẩy ra, nhưng chưa được xử lý triệt để. Công tác quản lý xây dựng trật tự đô thị còn hạn chế. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn tái diễn, xử lý vi phạm chưa triệt để.
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế. Việc giải quyết một số thủ tục hành chính cho nhân dân chưa được kịp thời.
III. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
1. Tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt, hiệu qucác biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn đặc biệt quản lý chặt chẽ, điều tra, truy vết thần tốc, lấy mẩu xét nghiệm SARS-Cov-2 kịp thời các trường hợp từ vùng dịch về trên địa bàn, triển khai Test nhanh kháng nguyên SARS-Cov-2 trên diện rộng, ưu tiên các trường hợp ho, sốt, khó thở...để phát hiện phát hiện các trường hợp mắc và nghi ngờ kịp thời áp dụng biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xẩy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Thực hiện tốt công tác Dân số -KHHGĐ, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế đúng kế hoạch, triển khai có hiệu quả các tiêu chí 15, 15.4, 17.8 về chương trình mục tiêu xây dựng chỉnh trang đô thị.
2. Tăng cường công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi đảm bảo vụ Hè thu thắng lợi. Xây dựng đề án sản xuất cây vụ Đông. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi các vùng đất cao cạn, kém hiệu qủa sang sản xuất rau, củ quả, trồng hoa. Tập trung chỉ đạo phá bờ thửa nhỏ thành cánh đồng lớn. Phát huy hiệu quả kinh tế vườn hộ, tiếp tục hỗ trợ máy xóa vườn tạp, hỗ trợ giống cây ăn quả cho các hộ xóa vườn tạp. Thực hiện quyết liệt công tác tiêm phòng. Kiểm soát tốt công tác giết mổ gia súc.
3. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình chăn nuôi khuyến khích đưa các loại giống mới vào trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình
4. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ để phát triển các ngành nghề, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp; thu hút các nguồn vốn của các tổ chức và cá nhân đầu tư vào địa bàn. Tăng cường kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kém chất lượng. Tăng cường khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ.
5. Tổ chức tốt điều hành và thu ngân sách năm 2021, rà soát điều kiện thực tế, xác định rõ khả năng thu ngân sách cụ thể đối với từng sắc thuế, từng khoản thu, phấn đấu vượt mức Kế hoạch thu ngân sách năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kế hoạch vốn đầu tư 2021 phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân trên 98% kế hoạch vốn năm 2021.
6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải quyết tốt các thủ tục về đất đai, giải quyết dứt điểm tồn đọng hồ sơ đất qua các thời kỳ, các lấn chiếm, tranh chấp, đơn thư kiến nghị của nhân dân. Hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng hạ tầng đất dân cư tổ 6 để đấu giá quyền sử dụng đất. tập trung đề nghị huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tại các TDP: TDP 2,4,6,10. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng thùng rác theo đúng qui định, phân loại rác tại hộ. Tăng cường kiểm tra xử phạt trên lĩnh vực môi trường. Nâng cao hiệu quả thu gom xử lý rác thải của hợp tác xã môi trường, nâng tần suất thu gom rác 3 lần/tháng đối với các tổ dân phố 1, 2A, 3, 4a, 5, 6A và tổ dân phố 7.
7.  Đẩy mạnh công tác chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện tốt công tác qui hoạch quản lý qui hoạch. Hoàn thành hệ thống đèn trang trí vượt đường ở các tuyến đường trung tâm. Tiếp tục đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các tổ dân phố làm đường giao thông, nâng cấp mặt nhựa các bon, xây mương, rảnh thoát nước… theo nghị quyết của HĐND thị về kích cầu xây dựng đô thị văn minh 6 tháng đầu năm 2021. Thực hiện tốt qui chế dân chủ, huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; Tăng cường quản lý đô thị, quản lý xây dựng. Kiểm tra, xử lý, nghiêm túc việc cấp phép xây dựng. Tập trung trồng hệ thống cây xanh trên các đường trục chính.
8.  Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các phong trào TDTT-VHVN. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động văn hóa, thể thao. Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. Đảm bảo các trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lương giáo dục. Xây dựng cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học 2 đáp ứng nhu cầu dạy học, thực hiện tốt phân luồng học sinh ở 2 Trường tiểu học. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Kiểm tra, rà soát việc đăng ký gia đình văn hóa. Trùng tu, nâng cấp sửa chữa các di tích lịch sử văn hóa.
9. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Triển khai rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định mới; hoàn thiện đề án hỗ trợ trực tiếp người dân giảm nghèo và đề án dạy nghề - giải quyết việc làm; Hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ dân đợt 2, đề xuất hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đợt 3 và triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng nhân ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, Quốc khánh 2/9 và tết nguyên đán Nhâm dần 2022.
10. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên truyền luật, thông tư, nghị định đã có hiệu lực. Bổ sung tủ sách pháp luật phục vụ Nhân dân. Phối hợp với các ngành đoàn thể giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn

thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; tăng cường rà soát thực hiện các thủ tục hành chính đúng với quy định. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục cho nhân dân tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Sử dụng hệ thống ISO theo qui định. Tập trung hoàn thiện số hóa sổ hộ tịch.
11. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vũng ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ-Sẵn sàng chiến đấu. Cũng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt, trung đội cơ động các tiểu đội dân quân. Hoàn thiện các phương án đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ cứu nạn.
12. Đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và công tác đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ; Tăng cường công tác giao ban, củng cố các tổ liên gia, tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy hiệu quả phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm. Tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc quản lý nhân hộ khẩu, quản lý hành chính. Hoàn thiện các dữ liệu, hồ sơ đề án quản lý cư trú. Tập trung giải phóng hành lang. Thường xuyên kiểm tra việc cơi nới, lấn chiếm, hành lang vỉa hè. Tăng cường xử phạt hành chính đảm bảo nghiêm túc theo qui định pháp luật.
13.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Phát động các phong trào thi đua yêu nước.
Uỷ ban nhân dân thị trấn đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường sự phối hợp đồng bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra./.
    Nơi nhận:
- HĐND-UBND huyện
-  TV Đảng ủy
- TT HĐND-UBND-UBMT TQ thị
- Các đại biểu HĐND;
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Như Quỳnh 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay328
  • Tháng hiện tại7,554
  • Tổng lượt truy cập187,236
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây